Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Rogozińska szkoła z POWERem

Rogozińska szkoła z POWERem

Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Hinca w Rogozinie uczestniczyła w w wakacje w szkoleniu języka angielskiego na Malcie. Szkolenie odbyło się w ramach projektu w POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Szkoła w Rogozinie pozyskała fundusze na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna.

Projekt ten w 100% finansowany jest ze środków unijnych, 20% stanowi wkład własny Gminy Radzanowo, który po zakończonym projekcie zostanie zwrócony.

Podczas codziennych zajęć nauczyciele doskonalili umiejętności językowe, poznawali kulturę Malty oraz innych krajów anglojęzycznych. Nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w szkoleniu metodycznym pt: ” Spice Up Your Teaching Ideas”, które wyposażyło go w wiele gotowych narzędzi i metod nauczania języka.

Po mobilnościach przyszła pora na wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy. W ramach działań upowszechniających planowane jest: zwiększenie liczby mniprojektów przedmiotowych (również z innymi krajami) na platformie eTwinning, zorganizowanie wizyty studentów z innych krajów, którzy poprowadzą zajęcia kulturowe w szkole (od 30 września w Rogozinie gościć będzie dwójka studentów), przeprowadzenie serii lekcji otwartych dla nauczycieli języków obcych, zorganizowanie wystawy i lekcji kulturowych dla uczniów, stworzenie prezentacji na temat projektu dla nauczycieli z terenu Gminy Radzanowo, publikacja artykułów w lokalnej prasie.

Poprzez te działania projekt przyniesie szereg korzyści dla rogozińskiej placówki: wprowadzenie nowych metod nauczania języka angielskiego, poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej; lepsza jakość pracy i działań na korzyść uczniów; większe zrozumienie i wrażliwość na różnorodność socjalną, językową i kulturalną; poprawa kompetencji znajomości języków obcych; zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy.

Projekt kończy się w listopadzie 2020 r., ale kompetencje, doświadczenia zdobyte podczas jego trwania będą owocowały przez długie lata. Koordynatorką projektu jest nauczycielka języka angielskiego Sylwia Witkowska we współpracy z polonistką i historyczką Olgą Sawicką.

Skip to content