Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Rozpoczęcie roku nowego szkolnego w przedszkolu

Rozpoczęcie roku nowego szkolnego w przedszkolu

Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!

1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolny 2021/2022.

01.09.2021 r. przedszkole rozpoczyna pracę od godziny 6.30 z zachowaniem procedur ustalonych na czas epidemii w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 (dzieci wchodzą głównym wejściem do budynku). Przedszkole kończy pracę o godz. 16:30.

6:30-16:30 to również godziny otwarcia przedszkola przez cały rok szkolny.

Nie przewiduje się specjalnej uroczystości rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

  1. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.

2. Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do przedsionka/wiatrołapu budynku placówki. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W razie potrzeby pracownik przedszkola w obecności rodzica/prawnego opiekuna, mierzy dziecku temperaturę.

3. W szani przebywają jedynie dzieci i pracownicy przedszkola.

4. W razie jednoczesnej obecności większej liczby osób, pozostali czekają na zewnątrz do momentu, aż poprzednia osoba opuści przedszkole.

5. Każdy rodzic/opiekun musi mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.

6. Po wyjściu z szatni dziecko udaje się wraz z pracownikiem przedszkola do łazienki, gdzie myje dokładnie ręce, a następnie wchodzi do sali.

7. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola.

8. Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola.

9. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.

10. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji np. podwyższoną temperaturę.

11. Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji domowej.

12. Dzieci przyprowadzane mogą być wyłącznie przez osoby zdrowe.

13. Instrukcja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostanie umieszczona w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Skip to content