Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Spotkanie w sprawie rozbudowy szkoły w Rogozinie

Spotkanie w sprawie rozbudowy szkoły w Rogozinie

Wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz i radni naszej gminy oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie Robert Majewski, zapraszają społeczność szkolną na spotkanie w sprawie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Spotkanie odbędzie się podczas zebrania ogólnego z rodzicami w czwartek, 11 stycznia 2018 r., o godz. 16:00 w sali sportowej.

Wczoraj w urzędzie gminy w Radzanowie odbyło się spotkanie w tej sprawie. Dokonano ważnych ustaleń. Szczegóły poniżej

Na zaproszenie wójta Sylwestra Ziemkiewicza w spotkaniu udział wzięli: Jolanta Sochacka – Przewodnicząca Rady Gminy; Robert Tokarski- Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych; Robert Majewski- Dyrektor Szkoły w Rogozinie, Sławomir Trojanowski i Krzysztof Czerwiński- Radni Gminy Radzanowo oraz Marcin Kuczkowski- Sekretarz Urzędu Gminy.

Głównym tematem spotkania było omówienie obecnych warunków nauki w placówce, poruszenie kwestii warunków lokalowych od początku roku szkolnego 2018/2019 a przede wszystkim sprawa rozbudowy Szkoły.

Przedsięwzięcie rozbudowy placówki rozpoczęliśmy w 2016 roku kiedy to, w następstwie decyzji Rady Gminy o zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych, podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej całej inwestycji. Dzisiaj dokumentacja jest gotowa i trwają ostatnie uzgodnienia przed złożeniem wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kolejny punkt zadania to poszukanie i wygospodarowanie odpowiednich środków finansowych tak aby w jak najbliższym czasie rozpocząć rozbudowę obiektu, która jest niezbędna ze względu na dużą liczbę uczniów uczęszczających do tej placówki.

Wspólnie z Komisją Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych Rady Gminy w najbliższych dniach spotkamy się z rodzicami w celu omówienia planów rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogozinie.

Skip to content