Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Spotkanie wójta z rodzicami w sprawie rozbudowy szkoły

Spotkanie wójta z rodzicami w sprawie rozbudowy szkoły

W dniu zebrania semestralnego, we wtorek 7 lutego, Sylwester Ziemkiewicz, wójt gminy Radzanowo, spotkał się ze społecznością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie i przedstawił koncepcję rozbudowy szkoły. Wójt Ziemkiewicz poinformował, że do połowy tego roku powstanie cała dokumentacja rozbudowy: plan, wszystkie pozwolenia. Rozpoczęcie robót planowane jest za rok i przypuszczalnie mają one potrwać kolejne dwa lata.

W chwili obecnej trwają ostatnie uzgodnienia z projektantami. Koncepcja wygląda niezwykle obiecująco. Powstać ma obiekt dostosowany do wymogów wchodzącej w życie reformy oświaty, wyposażony w nowoczesne pracownie (a właściwie laboratoria) dla klas IV-VIII (matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, nauki języków obcych i inne). Powstanie też świetnie wyposażona sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia i stołówka, a także sala do przedmiotów artystycznych, dwie świetlice i bogata infrastruktura administracyjna. Pragniemy prowadzić nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia, a nie tylko ściśle teoretycznie, jak to najczęściej bywa.

W kolejnych latach przeprowadzony zostanie II etap rozbudowy. Obiekt zostanie powiększony o kolejny moduł – przedszkole, Docelowo dzieci z każdego etapu edukacyjnego pobierać będą naukę w osobnym segmencie. To naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie – osobno przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI. W ten sposób zwiększymy efektywność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą całego procesu edukacyjnego.

Rozpoczynający się właśnie proces polepszania warunków nauczania jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność naszej placówki, przyciągnie nowych uczniów, zachęci rodziców, którym zależy na szkole nowoczesnej, przyjaznej i bezpiecznej.

Wójt Sylwester Ziemkiewicz odniósł się też to rozszerzenia trasy dowozu dzieci do naszej placówki. Od września 2017 r., w zakres dowożenia, mają zostać włączone miejscowości dotychczas nie objęte transportem dzieci do naszej szkoły.

 

Skip to content