Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Wszyscy uczniowie SP w Rogozinie wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych w poniedziałek 16 lutego przez Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej. Zajęcia dotyczyły „odpowiedzialności prawnej osób nieletnich”.

Podczas prowadzonych zajęć uczniowie mieli możliwość otrzymania odpowiedzi m.in. na następujące pytania – co się ze mną stanie, gdy złapią mnie na wagarach, czy mogę nie przyjąć mandatu oraz czy owczarka niemieckiego można spuścić ze smyczy i gdzie można to zrobić?

Uczniowie podczas, tych zajęć w rozmowie ze strażnikami oraz po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, dowiedzieli się m.in. o kompetencjach strażników miejskich oraz podstawowych informacji na temat Straży Miejskiej, która dba o ład i porządek w Płocku.

Podczas zajęć poruszane były również tematy dotyczące najczęściej popełnianych wykroczeń przez młodzież (dot. niszczenia mięśnia, zakłócanie ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego).

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki na koniec zajęć wręczyli uczniom specjalne plany lekcji oraz odblaskowe opaski na rękę na których znajdują się informacje o instytucjach do których  mogą zwrócić się o pomoc.

Skip to content