Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Szkoła w Rogozinie przeciwdziała depresji

Szkoła w Rogozinie przeciwdziała depresji

16 i 17 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w klasach IV-VIII.

Nauczyciele szkolili się, jaka jest rola wychowawcy w obniżaniu napięcia emocjonalnego uczniów. Rodzice dowiedzieli się, jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji, myśli samobójczych oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Z kolei uczniowie pracowali z prowadzącym warsztaty psychologiem nad problematyką pomocy sobie oraz wspierania rówieśników, którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym.

Podczas dwugodzinnego spotkania uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności na temat konstruktywnych sposobów rodzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym, będąc w sytuacji kryzysu psychicznego. Dowiedzieli się też, jak reagować wówczas, gdy rówieśnik jest w trudnej sytuacji oraz gdzie szukać wsparcia i do kogo zwrócić się o pomoc.

Zajęcia prowadził Stanisław Bobula, znakomity krakowski psycholog, edukator i coach.

Zajęcia i warsztaty odbyły się dzięki przyznanym środkom finansowym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Radzanowo na rok 2021.

Koordynatorem akcji była Maria Wieczorek, pedagog szkolny.

Zdjęcia z warsztatów kliknij

Skip to content