Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Wpłaty za przedszkole na konto bankowe

Wpłaty za przedszkole na konto bankowe

Od października opłaty za przedszkole prosimy uiszczać przelewem na konto: 73 9042 1013 0135 2272 2000 0050. Posiadacz rachunku: Gmina Radzanowo – Samorządowe Przedszkole w Radzanowie.


Rozliczenia, w formie wydruku, będziecie Państwo otrzymywać w pierwszym tygodniu nowego miesiąca, w czasie przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola. Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca.


Gdyby ktoś preferował przesyłanie rozliczenia drogą mejlową, proszony jest o zostawienie osobistej dyspozycji w sekretariacie ZSP w Rogozinie.
W tym miesiącu (w październiku) termin wpłaty z powodu wdrożenia nowego systemu rozliczania przesunięty został do 26 października (poniedziałek).


UWAGA WAŻNE! Prosimy wpłacać dokładną sumę z rozliczenia. Nie należy jej zaokrąglać, wpłacać mniej, ani więcej.

Skip to content