Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

X Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek Rogozino 2018. Zapraszamy uczestników

X Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek Rogozino 2018. Zapraszamy uczestników

X Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek Rogozino 2018. Honorowy patronat nad jubileuszową edycją Festiwalu objął Biskup Płocki Piotr Libera i Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz. Zapraszamy!

Organizatorzy:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie
  • Parafia pw. św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie
  • Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie

 

Termin Festiwalu: 13 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 10.00

Ostateczny termin zgłaszania uczestników: 22 grudnia 2017 r.

Miejsce: Parafia pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie; kościół parafialny

Patronat: Biskup Płocki Piotr Libera, Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz

 

Patronat medialny: Tygodnik Płocki

 

Cele imprezy:

1. Prezentacje dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

2. Popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek.

3. Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci.

4. Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

 

Zasady uczestnictwa w części konkursowej:

1. W festiwalu mogą brać udział: soliści, chóry, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne działające przy szkołach podstawowych, gimnazjach i parafiach.

2. Uczestnicy prezentują jedną kolędę lub jedną pastorałkę.

3. Utwory muszą być wykonane w języku polskim.

4. Uczestnicy wykonują kolędę lub pastorałkę a capella bądź z przygotowanym akompaniamentem. Akompaniament musi być wykonywany na żywo, nie dopuszcza się korzystania z półplaybacku.

5. Każda instytucja zgłaszająca ma prawo do zgłoszenia maksymalnie po jednym wykonawcy w każdej kategorii i w każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, IV-VI, gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalne) – chór, solista, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny.

UWAGA – Za półplayback uznaje się także automatyczny akompaniament z keyboardu/syntezatora!

WSZYSTKIE PARTIE INSTRUMENTÓW MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE „NA ŻYWO”!

 

Kryteria oceny:

Jury, biorąc pod uwagę elementy wykonawcze (czystość intonacji, poprawność rytmiczną, harmoniczną, dykcję) oraz walory artystyczne prezentacji, ocenia wykonawców przyznając im za poszczególne elementy punkty w skali 0-100 pkt.. Każdy wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. W zależności od otrzymanej oceny, uczestnicy mogą zdobyć w poszczególnych kategoriach:

  • 0-50 pkt. – dyplom uczestnictwa
  • 50-69 pkt. Brązową Gwiazdę
  • 70-89 pkt. Srebrną Gwiazdę
  • 90-100 pkt. Złotą Gwiazdę
  • W każdej kategorii zostanie wyłoniony Zwycięzca Kategorii, który zdobędzie największą ilość punktów

 

Uczestnik konkursu, który otrzyma największą ilość punktów spośród wszystkich wykonawców, niezależnie od kategorii, otrzyma nagrodę Grand Prix X Szkolno-Parafialnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Rogozino 2018

 

O Festiwalu:

To już 10., jubileuszowa edycja Festiwalu. Ideą odpowiadającą za zrodzenie się pomysłu była chęć prezentowania dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, a także kultywowanie zamierającej tradycji wspólnego kolędowania i muzykowania.

W ciągu dziewięciu lat istnienia, w ramach Festiwalu, zaśpiewało kilkuset wykonawców z województw: mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

W organizację imprezy aktywnie włącza się także Komitet Rodzicielski działający przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie.

Festiwal otrzymał formułę konkursową, ocenianą w sposób obiektywny, bez porównywania wykonawcy z innymi. Wykonawcy oceniani są przez profesjonalne jury.

Zgłoszenia przyjmowane są:

– mailem: sp.rogozino@o2.pl

– faxem: 24 263 77 77

– pocztą:

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie

ul. Mazowiecka 25

09-442 Rogozino

Wszelkie informacje udzielane będą drogą mailową (pod wskazanym wyżej adresem) lub telefonicznie: 24 263 77 77; mobile: 662 240 700 (Robert Majewski)

Skip to content