Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 1 marca rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdziecie Państwo:

– Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego – dla rodziców dzieci już chodzących Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

– Kartę zgłoszenia do przedszkola – dla rodziców dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne w naszej placówce od 1 września 2018 r.;

– Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15 lub przesłać (najlepiej listem poleconym) na adres placówki:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino.

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem :

  • od 1 do 28 marca – wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 13 kwietnia – rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 20 kwietnia, do godziny 14.00 – wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola
  • do 27 kwietnia – składanie odwołania  do  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
Skip to content