Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Zapisz dziecko na obiady w szkole

Zapisz dziecko na obiady w szkole

Od poniedziałku 07 września 2015 r. istnieje możliwość wykupienia obiadów w naszej szkole. Cena jednego obiadu – 5 zł. Rozliczenie finansowe na koniec każdego miesiąca. Obiady można wykupić na kalendarzowy miesiąc. Deklarację wykupienia obiadów składa się w sekretariacie szkoły. Niemożność zjedzenia obiadu przez dziecko należy zgłosić osobiście, dnia poprzedzającego nieobecność dziecka w szkole, w firmie przygotowującej obiady – Zajazd Nova Skępe – pod numerem telefonu 54 287 77 90, podając imię i nazwisko dziecka oraz nazwę szkoły. Wcześniejsza informacja o nieobecności dziecka spowoduje nienaliczenie opłaty za okres nieobecności. W przypadku niezgłoszenia w odpowiednim terminie, opłata zostanie naliczona.

Ważne! Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość obiadów. Jest jedynie pośrednikiem w organizowaniu dożywiania.

Skip to content