Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Zdalne nauczanie. Wytyczne obowiązujące do czasu wprowadzenia rozporządzenia MEN-u o zdalnym nauczaniu

Zdalne nauczanie. Wytyczne obowiązujące do czasu wprowadzenia rozporządzenia MEN-u o zdalnym nauczaniu

Drodzy Rodzie i Uczniowie!
Szanowni Nauczyciele!

Dziś nauczyciele ZSP w Rogozinie omówili możliwości tak zwanego „zdalnego nauczania” w naszej placówce. Wzięto pod uwagę stan prawny na dziś, możliwości sprzętowe placówki, wnioski rodziców oraz możliwości sprzętowe rodzin.

W oparciu o te dane ustalono, co następuje:

1. Nauczyciele wysyłają treści edukacyjne rodzicom/dzieciom codziennie między 8:00 a 9:00.
2. Nauczyciele wysyłają treści zgodnie z planem lekcji dziecka na dany dzień.
3. Nauczyciele określają termin i sposób rozliczania się z zadań do samodzielnego wykonania przez uczniów (biorąc pod uwagę możliwości sprzętowe rodzin).
4. Nauczyciele i rodzice indywidualnie i wspólnie decydują o najlepszym dla rodziców i dzieci sposobie przesyłania treści edukacyjnych (przez dziennik lub e-mail). Rodzice dzieci przedszkolnych wyłącznie przez e-mail.
5. W dzienniku Librus rodzic/uczeń nie ma możliwości dodawania załączników do wiadomości. W tej sytuacji sugerujemy wykorzystanie e-maili.
6. Rodzice/dzieci (w zależności, kto będzie odbierał informacje), którzy nie mają skrzynek e-mailowych, proszeni są ich założenie. W ten sposób będziemy mogli otrzymywać od Państwa załączniki, jeśli zajdzie taka potrzeba.
7. Do czasu pojawienia się rozporządzenia o zdalnym nauczaniu nauczyciele nie mogą wprowadzać nowych treści (tematów), a jedynie przesyłać materiały utrwalające i powtórzeniowe.

Ważne! W trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:

• szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
• szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
• zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
• udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,
• zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
• nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.

I na koniec: zwracam Państwa uwagę, że sytuacja zmienia się dynamicznie i wszyscy uczymy się zdalnego nauczania, a więc poniższe ustalenia mogą również się zmieniać. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Z poważaniem,
Robert Majewski
Dyr. ZSP w Rogozinie

Skip to content