Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Zuzanna Jakowska z klasy pierwszej i Natalia Krupniewska z klasy VII zwyciężczyniami konkursu plastycznego

Zuzanna Jakowska z klasy pierwszej i Natalia Krupniewska z klasy VII zwyciężczyniami konkursu plastycznego

Zuzanna Jakowska (klasa I) i Natalia Krupniewska (klasa VII) wybrały konkurs plastyczny „Drzewo-Tlen-Życie”. Oliwia Kolasińska z klasy pierwszej zdobyła drugie miejsce, a praca Oliwii Rolskiej z klasy VII trzecie. Gratulujemy uczennicom i nauczelkom, pod okiem których prace wykonano i przesłano na konkurs: Marlenie Kącickiej (nauczyciel plastyki w klasach IV-VIII) Małgorzacie Majewskiej (wychowawczyni klasy I).

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo w połowie września ogłosiło konkurs plastyczny „DRZEWO – TLEN – ŻYCIE” realizowany w ramach projektu „Dotleniamy Gminę Radzanowo”. Projekt został dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez ARFP oraz Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

W konkursie mogły wziąć udział dzieci przedszkolne oraz młodzież szkolna z terenu gminy Radzanowo, przygotowując plakat z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Celem konkursu było:

  1. Upowszechnianie ekologicznych inicjatyw i działań wśród dzieci i młodzieży małych społeczności lokalnych oraz ich edukacja na temat pozytywnych dla środowiska naturalnego właściwości drzew tlenowych;
  2. Wzbogacenie zasobów drzewnych o nasadzenia drzew dających zwiększone ilości tlenu i poprawa stanu jakości powietrza, jakim oddychamy;
  3. Zainicjowanie współpracy oraz zaangażowanie się samych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców do stworzenia pozytywnych zmian ekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu, a także do samodzielnego wykonania prac porządkowych i nasadzeń drzewnych na swoim terenie, a tym samym uatrakcyjnienie prywatnych ogrodów lub wyznaczonej przestrzeni publicznej na terenie gminy Radzanowo;
  4. Motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania wyobraźni, kreatywności, zdolności plastycznych oraz pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii.

Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, by wyłonić zwycięzców spośród wspaniałych 52 prac.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, natomiast laureaci odebrali dodatkowo kupony na drzewa tlenowe.

Lista laureatów:

Kategoria: PRZEDSZKOLAKI

I. Alicja Kozakiewicz,

II. Ada Pietrzak,

III. Amelia Maszenda i Franciszek Żaglewski.

Kategoria: kl. I-III

I. Zuzanna Jakowska,

II. Oliwia Kolasińska,

III. Mateusz Winiarek

Kategoria: kl. IV – VIII

I. Natalia Krupniewska

II. Julia Kozakiewicz, III. Oliwia Rolska

Skip to content