Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Dzieci z klasy pierwszej poznawały podstawy języka migowego

Dzieci z klasy pierwszej poznawały podstawy języka migowego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego w klasie pierwszej odbyła się lekcja poświęcona językowi migowemu. Uczniowie dowiedzieli się o przyczynach i skutkach częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Wspólnie z nauczycielem omawiali jak porozumiewać się z osobą z niedosłuchem i osoba głuchą. Ponadto klasa poznała alfabet języka migowego. Po wspólnym obejrzeniu i omówieniu alfabetu uczniowie „migali” wspólnie swoje imię i podstawowe zwroty, np. ”dzień dobry”, „do widzenia”. Zwieńczeniem lekcji była praca plastyczna wykonana przez każdego ucznia.

Lekcję przeprowadziła koordynatorka projektu, Anna Wiktorowska.

Zdjęcia kliknij

Skip to content