Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Eko-warsztaty w klasie 4.

Eko-warsztaty w klasie 4.

18 września w klasie IV odbyły się warsztaty o tematyce ekologicznej z zakresu ochrony powietrza. Czym oddychamy, hałas to też zanieczyszczenie oraz kiedy powietrze jest brudne? – o tym wszystkim mówiono podczas warsztatów. Zorganizowano je pod nazwą: „Miasta i wsie chore od smogu i hałasu ‐ czy tak musi być?”.


Warsztaty rozpoczęto pokazem filmu. Prowadząca warsztaty przekazała informacje z zakresu ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, m.in. dotyczące aktualnego stanu powietrza i przyczyn powstawania zanieczyszczeń, ze szczególnym naciskiem na emisję zanieczyszczeń z kominów domów opalanych węglem i drewnem przy użyciu starych kotłów oraz źródeł hałasu. Hałas w środowisku, zwłaszcza hałas powodowany przez ruch drogowy, stanowi poważny problem środowiskowy, wpływający na nasze zdrowie.


Dzieci z klasy IV wykonywały również zadania praktyczne. Ich zadaniem, było posegregowanie odpadów do odpowiednich pojemników. Nie zabrakło również nagród.


Warsztaty przeprowadziła Kamila Zielińska – nauczycielka ZSP w Rogozinie, pracownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


Partnerzy projektu: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content