Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ferie bez nudy! Zapraszamy! Chcesz zapisać swoje dziecko? Przeczytaj regulamin i wypełnij deklarację.

Ferie bez nudy! Zapraszamy! Chcesz zapisać swoje dziecko? Przeczytaj regulamin i wypełnij deklarację.


Już po raz kolejny wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz​ , Rada Gminy Radzanowo, Gmina Radzanowo​, Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie​ wraz z działającym przy szkole komitetem rodzicielskim zapraszają dzieci do udziału w akcji „Ferie bez nudy”. Program akcji obejmuje pełne dwa tygodnie ferii, tj. od poniedziałku do piątku w pierwszym i drugim tygodniu ferii (13.02 – 17.02.2017 r. i 20.02 – 24.02.2017 r.).

Dzieci uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie​ zapisują się w sekretariacie szkoły i uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć przeznaczonym dla Rogozina. Rodzice pozostałych dzieci zapisują swoich podopiecznych w CEKiS w Radzanowie, i wypełniają oraz realizują harmonogram zajęć przeznaczony dla Radzanowa.

Koszty uczestnictwa:

Koszty uczestnictwa w „Feriach bez nudy” są uzależnione od wybranych przez rodziców/opiekunów i dzieci wydarzeń. Szczegóły określa „Regulamin Ferii bez Nudy” i „Harmonogram wraz z deklaracją uczestnictwa”. Oba dokumenty do wglądu i pobrania w poniżej.                                     

UWAGA!

Dzieci zapisane na poszczególne zajęcia wracają do domu natychmiast po ich zakończeniu. Świetlica szkolna w czasie ferii jest nieczynna. Szczegóły czasu zbiórki, zajęć i powrotu dzieci do domu określa „Harmonogram i deklaracja uczestnictwa”.

Harmonogram_i_deklaracja_uczestnictwa_Ferie_bez_nudy_2017_ROGOZINO

Regulamin_FERIE_BEZ_NUDY_2017                                                           

Rodziców chętnych do pomocy w organizacji ferii prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły. Pomoc Państwa mile widziana.

Plakaty_Ferie_bez_nudy_2017

Skip to content