Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Harmonogram zajęć i transportu w dniu 20 grudnia

Harmonogram zajęć i transportu w dniu 20 grudnia

20 grudnia (piątek), to ostatni dzień zajęć przed bożonarodzeniową przerwą świąteczną, która trwać będzie od 21 grudnia 2019 r. (sobota) do 06.01.2020 r. (poniedziałek). Wracamy do szkoły 7 stycznia we wtorek.

W najbliższy piątek, tj. 20 grudnia, dzieci przychodzą do szkoły na godz. 08:00. Godziny porannego transportu autobusu dowożącego dzieci, nie ulegają zmianie. Szkolne jasełka odbędą się po dwóch pierwszych godzinach dla klas I-IV, a po trzech pierwszych godzinach dla klas V-VIII.

Po swoich Jasełkach dzieci mogą wrócić do domu. Warunkiem jest przedstawienie wychowawcy lub opiekunowi świetlicy zgody rodzica na wcześniejszy powrót dziecka, udzielonej na piśmie.

Dzieci odjeżdżające do domu autobusem, odjeżdżają wg następującego rozkładu:

– godz. 11:15 odjazd grupy młodszej,
– godz. 12:15 odjazd grupy starszej,
(podział na grupy ustala opiekunka, Małgorzata Pałysa)

Dzieci odwożone autobusem, które nie przedstawią zgody na wcześniejszy powrót do domu (oraz pozostałe, które nie dostarczą zgody), zostają na świetlicy i wracają do domów odbierane przez rodziców. Popołudniowy kurs autobusu nie jest przewidywany.

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka na szkolnej świetlicy do godz. 16:30, czyli zgodnie z grafikiem pracy świetlicy.

Skip to content