Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Informacje na wypadek strajku pracowników oświaty w naszej placówce

Informacje na wypadek strajku pracowników oświaty w naszej placówce

1. Ostateczna decyzja o strajku nie jest jeszcze podjęta. Stanie się to po zakończeniu niepowodzeniem rozmów rządu ze związkami zawodowymi.

2. W przypadku podjęcia ogólnopolskiej decyzji o strajku, zgodnie z decyzją nauczycieli i pracowników naszej placówki, strajk zostanie u nas przeprowadzony.

3. Zgodnie z przeprowadzonym referendum za strajkiem opowiedziało się 97% pracowników naszej placówki. Nie oznacza to jednak, że tylu przystąpi. Każdy nauczyciel podejmuje decyzje indywidualnie każdego dnia trwania strajku.

4. Zakładając, że strajk odbędzie się i przystąpią do niego ci nauczyciele i pracownicy naszej placówki, którzy to deklarowali, funkcjonowanie przedszkola i szkoły będzie bardzo utrudnione i ograniczy się jedynie do zajęć opiekuńczych.

5. Ze względy na niewielkie możliwości kadrowe nauczycieli, którzy mogą pełnić rolę opiekunów w naszej placówce, prosimy o poważne rozważenie zapewnienia opieki Państwa dzieciom w domu.

6. W przypadku strajku, dzieci dowożone do szkoły będą mogły przyjeżdżać porannym kursem, zgodnie z rozkładem jazdy. Kursy popołudniowe zostaną ograniczone do dwóch: 11:40 dla dzieci młodszych i 12:40 dla dzieci starszych. Dzieci, które nie mogą wrócić żadnym z tych kursów (oraz pozostałe przybyłe do placówki), mogą przebywać w szkole/przedszkolu do 16:30 i muszą zostać odebrane przez rodziców/opiekunów we własnym zakresie.

7. Ostateczna informacja o podjęciu decyzji w sprawie strajku zostanie Państwu przekazana w weekend, lub najpóźniej w poniedziałek rano. Dyrekcja szkoły może ją przekazać dopiero wtedy, gdy pozna stanowisko związków zawodowych w tej sprawie. O podjęciu strajku decydują wyłącznie związki zawodowe.

8. Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na dzienniku Librus, na stronie placówki www.sp-rogozino.pl i na profilu facebookowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Prosimy śledzić te doniesienia uważanie i systematycznie.

Skip to content