Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Kilka uwag przed początkiem roku szkolnego. Prosimy przeczytać artykuł w całości

Kilka uwag przed początkiem roku szkolnego. Prosimy przeczytać artykuł w całości

Kilka uwag przed początkiem roku szkolnego. Prosimy przeczytać do końca.
 
1. Uwaga rodzice dzieci z klasy pierwszej (i nie tylko)
 
Chociaż sam przebieg uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyć się musi bez udziału rodziców (takie są wytyczne zewnętrzne, chodzi o uniknięcie kontaktu osoby dorosłej z nie swoim dzieckiem), oczywiście będziecie Państwo mogli tego spotkać się z nauczycielami.
 
Może to nastąpić po uroczystości, a więc ok. godz. 10:00. Dzieci tych Państwa przejdą wówczas na świetlicę i poczekają na Państwa. Spotkanie z nauczycielami odbywać się będzie w rygorze sanitarnym. Prosimy zabrać maseczki i rękawiczki ochronne.
 
2. W czasie zajęć dzieci przebywające w klasach nie muszą nosić maseczek ochronnych. Maseczki obowiązują w częściach wspólnych, na korytarzach (ze względu na duże zagęszczeni w szkole).
 
3. Przerwy międzylekcyjne dzieci będą spędzać na korytarzach rotacyjnie. Co druga przerwa na korytarzu, co druga w klasie pod nadzorem nauczyciela. Unikniemy w ten sposób dużego zagęszczenia.
 
4. Przyprowadzenie i odbiór dzieci: wejściem głównym wchodzą wyłącznie dzieci przedszkolne, dzieci szkolne korzystają wyłącznie z wejścia do szatni szkolnej. Reszta wytycznych została opisana w procedurach, które opublikowaliśmy w dokumentach zamieszczonych na stronie szkoły w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
 
5. Regulamin pracy świetlicy zostanie opublikowany wkrótce i zapisy będą prowadzone on-line. Pierwszeństwo w zapisaniu na świetlicę będą miały dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo, pracowników służby zdrowia, etc.
 
6. Jest już gotowy plan zajęć na nowy. Do dziennika można się zacząć logować już od 1 września. Rodzicom dzieci z klasy pierwszej i rodzicom nowo zapisanych do szkoły dzieci wyślemy loginy i hasła do dziennika na ich e-maile. Ci z Państwa, którzy nie podali adresów e-mail, otrzymają loginy i hasła od wychowawców klas, do których chodzą ich dzieci.
Skip to content