Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Obiady w szkole od 20 listopada. Ruszają zapisy

Obiady w szkole od 20 listopada. Ruszają zapisy

Szanowni Rodzice/Opiekunowie! Drogie Dzieci!

Od 20 listopada 2023 r. rozpoczynamy wydawanie posiłków w szkole. Będzie to posiłek w formie drugiego dania. Obiady przygotowywać będzie Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań, ul. Tumska 13/6, 09-402 Płock. Fundacja prowadzi Bar mleczny w Płocku.

Obiady będą wydawane na długiej przerwie o godz. 11:30 w salach 01 i 02 na parterze.

Warunkiem korzystania z obiadów jest złożenie pisemnej Umowy w sekretariacie szkoły w dniach od 13 do 16 listopada 2023 r. (od poniedziałku do czwartku), w godzinach od 7:15 do 15:15. Druk umowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc listopad, gdzie opłatę wnosi się do 17 listopada 2023 r.

Koszt jednego obiadu dla ucznia to 9 zł. Gmina Radzanowo dopłaca 5 zł.
Za listopad należy wpłacić 81 zł.
Za grudzień należy wpłacić 135 zł

Nieuzasadnione nieuregulowanie opłaty za obiad w wyznaczonym terminie wiąże się z brakiem zapewnienia posiłku dla ucznia do dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym szkoły.

Wpłaty za obiady przyjmowane będą na konto bankowe:

Numer konta:
BS MAZOWSZE o/Radzanowa nr 43 9042 1013 0131 1950 2000 0100

Nazwa odbiorcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25
09-442 Rogozino

W tytule proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia, klasę oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata z dopiskiem OPŁATA ZA OBIADY.

Z wyrazami szacunku
Robert Majewski
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Skip to content