Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Od 1 marca ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 1 marca ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 1 marca 2022 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 25 marca 2022 r., do godz. 15:00, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25.

Dokumenty umieszczono na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Również znajdziecie je Państwo klikając na poniższe linki:

W momencie gdy Państwa dziecko zostanie przyjęte do przedszkola, wypełniacie Państwo:

Trzy sposoby składania dokumentów:

Złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15;
Przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym) na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino;

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty (w postaci skanów pdf) można też przesłać e-mailem na adres: sekretariat@sp-rogozino.pl

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

 • od 1 do 25 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
 • do 30 marca – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną;
 • 31 marca do godziny 12.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;
 • od 31 marca do 8 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;
 • do 12 kwietnia – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
 • do 12 kwietnia do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola;

Postępowanie uzupełniające:

 • od 6 do 20 maja – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
 • do 27 maja – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną;
 • 27 maja, do godz. 12:00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;
 • 27-30 maja – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;
 • do 2 czerwca – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
 • do 3 czerwca do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola;
Skip to content