Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Organizacja nauki zdalnej dla klas I-III w dniach 22 marca – 9 kwietnia 2021 r. (przeczytaj całość)

Organizacja nauki zdalnej dla klas I-III w dniach 22 marca – 9 kwietnia 2021 r. (przeczytaj całość)

Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!


Decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej od 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku będzie obowiązywał tryb nauki zdalnej dla klas I-III (dla klas IV-VIII ten tryb obowiązuje do odwołania).


A oto ogólne zasady nauczania zdalnego, które będą obowiązywały dla klas I-III w dniach 22.03 – 09.04.2021 r.:


• Nauczanie zdalne będzie odbywało się – tak jak poprzednio – na platformie TEAMS. Loginy i hasła do kont uczniów są takie jak dotychczas.


• Czas trwania lekcji prowadzonych zdalnie wynosi 30 min.


1. 8:00 – 8:30

2. 8:55 – 9:25

3. 9:50 – 10:20

4. 10:45 – 11:15

5. 11:50 – 12:20

6. 12:45 – 13:15


• Rodzice dzieci, którzy z różnych powodów nie maja możliwości zorganizowania nauki zdalnej w domu (pracują, nie mają wystarczającego sprzętu komputerowego, słaby Internet, inne osobiste powody) mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie takiej nauki w szkole. Szkoła umożliwi uczniom realizację zajęć.

• Uwaga! W czasie trwania nauczania zdalnego szkoła nie będzie prowadzić dowożenia autokarem. Rodzice dzieci, które będą odbywać naukę w szkole muszą zorganizować ich dowiezienie i odbiór we własnym zakresie.


• Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci bez zmian.
• Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin – w klasach I-VIII w formie stacjonarnej. Dzieci muszą być dowożone i odbierane przez rodziców na własną rękę.
• Posiłki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zostają zawieszone.
• Zmiany i informacje o działaniach Zespołu publikuje się na bieżąco na stronie internetowej Zespołu.


Z poważaniem

Robert Majewski

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Skip to content