Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Podsumowanie Projektu Edukacyjno–Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”

Podsumowanie Projektu Edukacyjno–Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”

W roku szkolnym 2022/23 Zespół Szkolno–Przedszkolny w Rogozinie brał czynny udział w projekcie edukacyjno–społecznym „ Każdy inny – Wszyscy równi”.

Najważniejszymi celami projektu było:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Projekt miał przede wszystkim aspekt społeczny. Wiedząc , jak wiele trzeba zrobić w zakresie tolerancji i świadomości na temat osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nasza szkoła postanowiła podjąć tę tematykę. 

W zajęcia projektowe zaangażowała się cała szkoła, a w szczególności dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I, II oraz V. Dziękujemy wszystkim nauczycielom,  dzieciom z oddziału przedszkolnego  oraz uczniom za zaangażowanie i swój wkład w realizację projektu. Bez waszej sumiennej pracy i zaangażowania realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Koordynatorką projektu była Anna Królikowska.

Skip to content