Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Przyrzeczenie drużyny harcerskiej „Wilcza Wataha” w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Przyrzeczenie drużyny harcerskiej „Wilcza Wataha” w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Po ćwierćwieczu nieistnienia w Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie reaktywowaliśmy drużynę harcerską. Przyjęła ona nazwę 23. Drużyny Harcerskiej „Wilcza Wataha”. Drużyna liczy sobie 18 osób.

Przygotowania do przyrzeczenia trwały rok. Zaplanowano je w symbolicznym momencie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, chcąc podkreślić wartości patriotyczne, które przyświecają polskiemu harcerstwu.

Swoje przyrzeczenie harcerze złożyli na sztandar Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca. Czesław Hińc był piłsudczykiem i wielkim patriotą, który wydatnie przyczynił się rozwoju oświaty w Rogozinie. Przyrzeczenie odebrała druhna Elżbieta Bartczak.

Bezpośrednio po uroczystości Sylwester Ziemkiewicz- Wójt Gminy Radzanowo i Jolanta Sochacka – Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo złożyli pamiątkową wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod kamieniem upamiętniającym Bohaterów Ziemi Rogozińskiej.

Drużynę harcerską prowadzą: druhna Iwona Zalewska, druhna Olga Sawicka i druh Kamil Jakubowski. Cała trójka to nauczyciele SP w Rogozinie.

Skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet, jeżeli inni od niego nie wymagają .

Harcerska służba rozumiana jest jako:

  • służba Bogu – wynikająca z wiary bądź osobistego stosunku do duchowych wartości życia – takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja,
  • służba Polsce – wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii,
  • służba sobie i innym – wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku dla innych i do świata przyrody.

Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień. Zdjęcia: Jerzy Góralczyk. Aby zobaczyć więcej zdjęć kliknij

Skip to content