Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Rada Gminy Radzanowo powołała Przedszkole Samorządowe w Rogozinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny

Rada Gminy Radzanowo powołała Przedszkole Samorządowe w Rogozinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny

Na swojej lutowej sesji Rada Gminy Radzanowo podjęła dwie niezwykle ważne decyzje dla społeczności Rogozina i okolic. Z dniem 1 września 2016 r. powołano do życia Przedszkole Samorządowe w Rogozinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie. W skład zespołu wejdą: nowo powołane Przedszkole Samorządowe w Rogozinie i Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie.

Przyczyną decyzji jest planowana rozbudowa budynku szkoły i przedszkola,a zatem polepszenie warunków i poziomu odbierania edukacji przez nasze dzieci. Nowa sytuacja pozwoli też na większe racjonalizowanie wydatków, stworzenie spójnej i wspólnej koncepcji kształcenia przez przedszkole i szkołę, a także objęcie dzieci przedszkolnych bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aby umożliwić ten krok Rada Gminy Radzanowo podjęła również Uchwałę o zamiarze przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Radzanowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Samorządowego Przedszkola w Radzanowie z siedzibą w Rogozinie. Jest to jednak tylko krok formalny. Nowo powołane Przedszkole w Rogozinie pozostanie nadal co najmniej dwuoddziałowe.

Warto dodać, że obecnie zatrudnieni pracownicy Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, pracujący w oddziałach zamiejscowych w Rogozinie, zachowają stanowiska pracy.

Wszystkie dokumenty – nowe uchwały, statuty obu nowych instytucji, akty założycielskie, regulaminy – można znaleźć na stronie Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie, w zakładce „Przedszkole”.

Uwaga! Od 1 marca 2016r. rusza rekrutacja do nowo powołanego Przedszkola Samorządowego w Rogozinie.

Skip to content