Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Radość bez złości

Radość bez złości

W naszej szkole gościliśmy specjalistów, którzy prowadzili programy profilaktyczne: ,,Cukierki” i „Radość bez złości”. Uczestnikami pierwszego były dzieci z „zerówki” oraz uczniowie klasy pierwszej a drugiego uczniowie klasy drugiej i trzeciej.

Celem prowadzonych warsztatów było przybliżenie uczestnikom informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. W trakcie zajęć uczniowie kształtowali umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczyli się przyjmowania postawy asertywnej względem osób nieznajomych. Dowiedzieli się, w jaki sposób mogą panować nad swoimi emocjami oraz nawiązywać i utrzymywać prawidłowe relacje z rówieśnikami i innymi ludźmi.

Uczniowie dowiedzieli się, że nie należy niczego przyjmować od obcych i gdzie szukać wsparcia oraz pomocy.

Zajęcia odbyły się dzięki przyznanym środkom finansowym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Radzanowo na rok 2021.

Koordynatorką akcji była Maria Wieczorek, pedagog szkolny. Zdjęcia kliknij

Skip to content