Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Rodzinny konkurs szkolno – przedszkolny na „Najładniejszą palmę wielkanocną”

Rodzinny konkurs szkolno – przedszkolny na „Najładniejszą palmę wielkanocną”

Zapraszamy wszystkie dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wraz z ich rodzicami, do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym na „Najładniejszą palmę wielkanocną”.
Celem konkursu jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji ludowej;
• Integracja rodziny

Regulamin konkursu:

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne oraz szkolne wraz z ich rodzicami.
2. Forma i technika wykonania: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenne, tradycyjne palmy wielkanocne, polecana technika wykonania: materiały naturalne np: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. oraz tradycyjne formy zdobnicze np. bibuła, wstążki itp.
3. Każda praca powinna posiadać karteczkę z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą (uczeń), grupą (przedszkolak).
4. Prace należy przynosić do wychowawców grup (przedszkole) lub na świetlicę szkolną (szkoła)
5. Prace należy składać w nieprzekraczalnym! terminie do wtorku 2 kwietnia 2019 r.

Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie!

6. Kryteria oceniania:

– oryginalność i pomysłowość
– walory estetyczne
– symbolika ludowa

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
8. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
9. Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników konkursu oraz specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2019 r.

Skip to content