Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 2 marca 2020 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 26 marca 2020 r., do godz. 15:00, w sekretariacie ZSP w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25. Na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty do pobrania”, znajdziecie Państwo:

– Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego – dla rodziców dzieci już chodzących Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

– Kartę zgłoszenia do przedszkola – dla rodziców dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne w naszej placówce od 1 września 2020  r.;

– Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZSP osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15 lub przesłać (najlepiej listem poleconym) na adres placówki:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino.

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem :

  • od 2 do 26 marca – wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 30 marca – rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 31 marca do godziny 12.00 – wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola
  • od 29 marca do 6 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola:
  • do 6 kwietnia – składanie odwołania  do  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie
  • do 8 kwietnia, do  godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola
Skip to content