Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Strajk od poniedziałku, 8 kwietnia. Organizacja pracy szkoły w czasie strajku.

Strajk od poniedziałku, 8 kwietnia. Organizacja pracy szkoły w czasie strajku.

Strajk pracowników rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku. Organizacja pracy szkoły w czasie strajku.

Prosimy przeczytać uważnie całą wiadomość.

Zgodnie z komunikatem ZNP i FZZ oraz z informacją zakładowej organizacji związkowej, którą otrzymał dyrektor ZSP w Rogozinie, strajk pracowników rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku. Oto link do komunikatu o strajku: https://znp.edu.pl/5-04-2019-komunikat-znp-i-fzz/…

W tej sytuacji organizacja pracy placówki otrzyma następujący charakter:

1. Placówka będzie czynna od 6:30 do 16:30.

2. Zakładając, że do strajku przystąpią ci nauczyciele naszej placówki, którzy to deklarowali (prawie wszyscy), funkcjonowanie przedszkola i szkoły będzie bardzo utrudnione i ograniczy się jedynie do zajęć opiekuńczych.

3. Dzieci dowożone do szkoły będą mogły przyjeżdżać porannym kursem, zgodnie z rozkładem jazdy. Kursy popołudniowe zostaną ograniczone do dwóch: 11:40 dla dzieci młodszych i 12:40 dla dzieci starszych. Dzieci, które nie mogą wrócić żadnym z tych kursów (oraz pozostałe przybyłe do placówki), mogą przebywać w szkole/przedszkolu do 16:30 i muszą zostać odebrane przez rodziców/opiekunów we własnym zakresie.

4. Ze względy na niewielkie możliwości kadrowe nauczycieli, którzy mogą pełnić rolę opiekunów w naszej placówce, prosimy o poważne rozważenie zapewnienia opieki Państwa dzieciom w domu.

5. Pamiętajmy, że strajk to sytuacja dynamiczna. O przystąpieniu do niego nauczyciele decydują indywidualnie i robią to codziennie. Prosimy więc systematycznie śledzić szkolne komunikaty.

Skip to content