1. września 2016 r., o godz. 8:00 i 9:00 symboliczne trzy dzwonki lekcyjne zwołały dzieci i rodziców na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2016/2017. W tym roku, po raz pierwszy szkoła zaczynała edukację z przedszkolem, bowiem 1 września 2016 r. zainaugurował działalność nowo utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie.

W uroczystości wzięli udział wszystkie przedszkolaki i uczniowie, licznie zgromadzeni rodzice i zaproszeni goście: ks. dr Janusz Wiśniewski – proboszcz naszej parafii, sekretarz Gminy Radzanowo – Marcin Kuczkowski oraz Ewa Kukawska – Przewodnicząca Rady Rodziców. Wszyscy zaproszeni goście złożyli życzenia uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rogozinie, Robert Majewski, w swoim wystąpieniu, przekazał informacje na temat gotowości nowej placówki na przyjęcie przedszkolaków i uczniów uczniów oraz zachęcił do korzystania z szerokiego wyboru zajęć pozalekcyjnych. Bogata oferta tych zajęć związana jest z misją Zespołu, która opiera się nie tylko na kształceniu umysłów naszych uczniów ale i usprawnia ich kompetencje praktyczne: ruchowe, sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, turystyczne i techniczne.