Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Uczymy się przez zmysły

Uczymy się przez zmysły

W mijającym roku szkolnym Maria Wieczorek – pedagog szkolny i Magdalena Walawska – logopeda prowadziły w grupie przedszkolnych starszaków pod nazwą „Uczymy się przez zmysły”. Były to zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci.

Zajęcia zastały zakończone 08.06 2017 r. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za aktywny udział w zajęciach. Zajęcia „Uczymy się przez zmysły” cieszyły się dużym powodzeniem. Dzieci chętnie brały udział w organizowanych grach, zabawach, ćwiczeniach. Dzięki uczestnictwu usprawniły ogólną sprawność i koordynację psychoruchową. Ponadto uprawniły funkcje percepcyjno – motoryczne, odpowiedzialne za podstawowe umiejętności szkolne. Dodatkowo zwiększyły zdolność do pokonywania trudności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współdziałania w grupie rówieśniczej.

Odbieramy świat zmysłami. Brak integracji między-zmysłowej powoduje chaos – nieadekwatne odbieranie bodźców (zbyt mocne lub zbyt słabe). Staje się przyczyną różnorodnych trudności w funkcjonowaniu dziecka.

Nasze zajęcia miały na celu wszechstronnie wspomaganie rozwój dzieci pięcio- i sześcioletnich. Wykorzystując metody oddziaływania na zmysły dziecka wspomagaliśmy jego naturalny rozwój i ciekawość świata. Na każdym spotkaniu wykorzystywaliśmy zabawy stymulujące rozwój poznawczy, mowy, ruchowy, społeczny i emocjonalny.

Skip to content