Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ważne! Warunki wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych

Ważne! Warunki wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. w przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłata ta wynosi 26,00 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłata ta wynosi 9,00 zł.

Opłaty należy uiścić w Urzędzie Gminy w Radzanowie. Na podstawie zaświadczenia o dokonaniu opłaty skarbowej szkoła wydaje duplikat dokumentu.

Skip to content