Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ważne! Wybór dla sześciolatka

Ważne! Wybór dla sześciolatka

Prawa i możliwości rodziców sześciolatka

 

 • Od tego roku szkolnego dziecko sześcioletnie (ur. w 2010 r.) ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. zerówki oraz ma jednocześnie prawo do edukacji szkolnej w klasie pierwszej pod warunkiem, że w tym roku korzystało z wychowania przedszkolnego;
 • Do szkoły rejonowej sześciolatki przyjmowane są na takich samych zasadach jak siedmiolatki – z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Do szkoły poza obwodowej rodzice muszą złożyć wniosek do dyrektora na przełomie marca i kwietnia.
 • Jeżeli dziecko chodziło do oddziału przedszkolnego w podstawówce innej niż jego szkoła rejonowa, na wniosek rodziców będzie mogło kontynuować naukę w klasie pierwszej;
 • Jeśli dziecko nie korzystało z wychowania przedszkolnego, może iść do pierwszej klasy pod warunkiem, że uzyska opinię wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną stwierdzającą dojrzałość szkolną;
 • Jeśli rodzice chcą, by sześciolatek kontynuował wychowanie przedszkolne w placówce, do której uczęszczał, powinni najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację dyrektorowi placówki;
 • Uwaga – jeśli rodzice poślą sześciolatka do szkoły, nie będą już mogli do końca grudnia cofnąć go do zerówki;

Struktura i liczebność klas pierwszych

 

 • W klasach pierwszych w większości znajdą się odroczone siedmiolatki (w całej Polsce jest ich 91 tys.), sześciolatki wysłane do szkół dobrowolnie i siedmiolatki powtarzające klasę na życzenie rodzica. Każde dziecko będzie miało inny stan przygotowania do nauki.
 • Klasy pierwsze będą w tym roku mniejsze albo nie będzie ich w ogóle. Gmina ma prawo wskazać pierwszakowi szkołę inną niż podstawówka rejonowa – czas na podjęcie decyzji ma do 15 czerwca;

 

Czym będzie się różniła zerówka od pierwszej klasy?

 

 • Zmieniona podstawa programowa zakłada obowiązek nauki czytania, pisania i liczenia w nowych zerówkach (do tej pory nie było takiego obowiązku);
 • Od września w przedszkolach może dojść do bałaganu, ponieważ dziecko powtarzające zerówkę, jeśli uczyło się liter wcześniej, jako pięciolatek, będzie powtarzało praktycznie to samo, a później jeszcze raz, jako uczeń pierwszej klasy w roku 2017;
 • Dlatego MEN w nowych dokumentach podkreśla: Rolą nauczyciela przedszkolnego i klas I-III jest taka organizacja procesu edukacji, aby były zaspokojone potrzeby emocjonalne wszystkich dzieci bez względu na wiek.
 • Z podstawy dla pierwszego etapu edukacyjnego wykreślono m.in. zapis odradzający nauczycielom organizowanie procesu edukacyjnego w systemie 45–minutowych lekcji. Pozostawiono zapis, że czas trwania zajęć powinien odpowiadać możliwościom psychofizycznym uczniów;
 • W podstawie przedszkolnej bardzo istotna jest zmiana dotycząca czasu przeznaczanego na zajęcia dydaktyczne – zamiast sformułowania, że „najwyżej 1\5 czasu może być przeznaczona na zajęcia dydaktyczne”, pojawił się zapis, że 1\5 to minimum;
 • W nowej podstawie przedszkolnej pojawia się zapis, że nauczyciel „powinien wykorzystywać naturalny potencjał dzieci do wzajemnego uczenia się od siebie i budowania w ten sposób poczucia własnej wartości oraz relacji rówieśniczych”.

 

Kto może powtarzać klasę?

 

Możliwość ponownego zapisania do klasy pierwszej lub drugiej:

 • dzieci urodzonych w 2009 r., które w 2015\2016 r. rozpoczynały klasę pierwszą;
 • dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r., które w tym roku szkolnym uczęszczają do klasy drugiej;
 • rodzice do 31 marca muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczęszczało dziecko;
 • Można repetować klasę w innej szkole, lecz wtedy o złożeniu wniosku do innej szkoły trzeba poinformować również dyrektora, do której dziecko uczęszcza. Takie dziecko uczęszcza do szkoły do końca czerwca, ale nie podlega klasyfikacji i nie otrzymuje świadectwa.
 • Dziecko, które czeka na powtórkę klasy pierwszej, może ostatnie tygodnie nauki spędzić w zerówce, lecz tylko za zgodą dyrekcji przedszkola.
 • Po 31 marca nie można już zmienić decyzji w tej sprawie
Skip to content