Przypominamy, że zabrania z rodzicami odbędą się:
 
– w szkole, 10 września (wtorek), godz. 16:00 – spotkanie z dyrektorem ZSP w Rogozinie i pedagogiem szkolnym; 16:30 – spotkania z wychowawcami klas.
 
– w przedszkolu, 17 września (wtorek), godz. 16:00;
 
Podczas zebrań wyłoniony zostanie skład trójek klasowych, skład Komitetu Rodzicielskiego ZSP w Rogozinie, rodzice indywidualnie wyrażą (bądź nie) zgodę na zakres publikacji wizerunku dziecka, przetwarzanie danych osobowych dziecka. Pedagog szkolny omówi nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej.