Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Zielone podwórko. Dzień dla społeczności – akcja wolontarystyczna

Zielone podwórko. Dzień dla społeczności – akcja wolontarystyczna

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku wspólnie z Fabryką Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku w dniu 13 maja 2019r. przeprowadziła Dzień dla społeczności – akcję wolontarystyczną.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie wolontariusze utworzyli „Zielone podwórko”. Stworzono teren do nauki ogrodnictwa dla dzieci.

Naturalnym działaniem, zmierzającym do przekształcania otoczenia szkoły w miejsca bogate przyrodniczo jest sadzenie roślin. W tworzenie przyszkolnego zaangażowali się wolontariusze z Fabryki.

Ogród będzie pełnił funkcję terenu do nauki ogrodnictwa dla dzieci, pełniąc funkcję dydaktyczną, poznając i chroniąc przy tym przyrodę.
Podczas akcji powstał ogród owocowo- warzywny.

Dla dzieci powstanie terenu do nauki ogrodnictwa to dobry pomysł na obcowanie z przyrodą oraz kształtowanie odpowiedzialności i konsekwentnego postępowania. To także doskonały punkt wyjścia dla rozwijania edukacji na temat zdrowego odżywania, tradycji kulinarnych, lokalnych produktów, a nawet zagadnień związanych z transportem.

Z ramienia Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” koordynatorką akcji była Iwona Marczak, a z ramienia ZSP w Rogozinie Kamila Zielińska.

Skip to content