Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Zmarła Magdalena Dziełakowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie w latach 2003-2008

Zmarła Magdalena Dziełakowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie w latach 2003-2008

Z ogromnym żalem zawiadamiamy całą społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, że 10 stycznia 2022 r. zmarła Magdalena Dziełakowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie w latach 2003-2008.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek 13 stycznia, o godz. 11:00, w kościele parafialnym w Rogozinie. Po Mszy Świętej ciało Magdaleny Dziełakowskiej zostanie przewiezione na cmentarz w Imielnicy i tam będzie miała miejsce druga część ceremonii.

Magdalena Dziełakowska urodziła 9 lutego 1958 r. w Dobrzyniu n/Wisłą. W roku 1977 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. W roku 1981 rozpoczęła pracę jako referent ds. gospodarki ziemią w urzędzie gminy w Brudzeniu. Na tym stanowisku przepracowała 4 lata. Od tego czasu swoje życie zawodowe związała z oświatą.

W 1988 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Płocku na kierunku wychowanie przedszkolne, a w 1995 roku zdobyła tytuł magistra geografii na Uniwersytecie Łódzkim.

Magdalena Dziełakowska, jako nauczycielka związała swoje życie zawodowe z gminą Radzanowo i przeszła tutaj przez niemal wszystkie stopnie kariery pedagogicznej. W latach 1985–1987 pracowała w państwowym przedszkolu w Rogozinie, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Kolejny rok uczyła w szkole podstawowej w Białkowie. Od roku 1988 do przejścia na emeryturę w roku 2009 pracowała w szkole podstawowej w Rogozinie – najpierw jako nauczyciel nauczania początkowego, a potem geografii.

1 września 2003 roku Magdalena Dziełakowska została dyrektorem szkoły podstawowej w Rogozinie. Funkcję tę pełniła pięć lat. W tym czasie doprowadziła do rozbudowy placówki i nadania jej imienia Czesława Hińca, jednego z pierwszych dyrektorów tej szkoły i wielkiego społecznika związanego z Ziemią Rogozińską.

Po przejściu na emeryturę, jeszcze przez pewien czas, kontynuowała swoją aktywność zawodową w policealnej szkole dla dorosłych FUTURA w Płocku.

Magdalena Dziełakowska była inicjatorką powstania Stowarzyszenia „Nadzieja dla Wszystkich”, które wciąż istnieje i aktywizuje społeczność lokalną, na przykład poprzez pozyskiwanie funduszy na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Efektem jej pomysłów było pojawienie się wielu inicjatyw społecznych, które gromadziły wokół szkoły środowisko lokalne. Te pomysły kontynuujemy do dziś.

W pamięci koleżanek i kolegów nauczycieli Magdalena Dziełakowska pozostanie osobą energiczną, która z zapałem podejmowała nawet najtrudniejsze wyzwania. Nigdy się nie poddawała, starała się doprowadzić każdą sprawę do pomyślnego końca. Żyła i pracowała na dwieście procent możliwości. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło jej czasu dla drugiej osoby. Była też wielkim lokalnym patriotą, zaangażowanym w sprawy naszej społeczności. Praca była jej pasją, a szkoła drugim domem.

Panią Magdalenę Dziełakowską ze wzruszeniem wspominają jej uczniowie i wychowankowie, a wychowała ich kilka pokoleń. Swym charakterem, postawą życiową, poświęceniem, pogodą ducha, otwartością i życzliwością, pokazywała im, co jest w życiu ważne i istotne. Wielu jej wychowanków wybrało drogę swojego życia, będąc zainspirowanymi przez Panią Magdalenę.

Rodzinie i Bliskim Pani Magdaleny Dziełakowskiej przekazujemy wyrazy szczerego współczucia.

Spoczywaj w pokoju!

Galeria historycznych zdjęć z Panią Magdaleną Dziełakowską kliknij

Skip to content