Wpisy z Wrzesień, 2018

Świetni biegacze z naszej szkoły

Już po raz dziewiętnasty szkoła w Radzanowie zorganizowała Jesienny Bieg Przełajowy na Mazowszu. Nasi uczniowie wypadli wspaniale.

Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli: Natalia Piotrowska (kl. II), Tomasz Wojciechowski (kl. II), Bartosz Borowski (kl. Va).

Drugie miejsca zdobyli: Kacper Rękawiecki (kl. I), Wiktor Chybiński (kl. II), Alicja Murlikowska (kl. VIII).

Trzecie miejsce: Oliwia Rolska (kl. IV).

Pozostałe miejsca, nagradzane w zawodach dyplomem (do szóstego miejsca włącznie) zdobyli: Michał Machowski (kl. VIII) – miejsce 4., Krzysztof Paduchowski (kl. III) – miejsce 4., Aleksandra Murlikowska (kl. VIII) – miejsce 5., Nikola Olesik (kl. IV) – miejsce 5., Maja Milczarek (kl. II) – miejsce 6., Karolina Dolna (kl. VIII) – miejsce 6.

Na koniec zawodów rozegrano otwarty Bieg 100-lecia” z okazji setnej odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, chętna publiczność. Zwyciężczynią została nasza uczennica Aleksandra Murlikowska.

W kategorii generalnej wszystkich szkół zajęliśmy 3. miejsce.

W zawodach wzięło udział łącznie 580 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z jedenastu szkół powiatu płockiego (Bodzanów, Cieśle, Rogozino, Radzanowo, SP13 Płock, Zagroba, Święcieniec, Nowe Łubki, Kobylniki, Nowe Miszewo, Bulkowo) oraz Samorządowego Przedszkola w Radzanowie. Naszą szkołę reprezentowało 69 uczniów.

opiekunami naszych uczniów podczas zawodów byli: Justyna Drajkowska (nauczycielka ed. wczesnoszkolnej), Iwona Zalewska i Norbert Pałysa (nauczyciele wychowania fizycznego).

Gratulujemy zawodnikom i nauczycielom. (więcej…)

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Na stronie szkoły, w zakładce „Dokumenty do pobrania” umieszczono „Harmonogram pracy świetlicy szkolnej” z podziałem na dni, godziny, klasy i nauczycieli opiekunów.

Sprzątanie świata

W piątek, 21 września, nasze przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Sprzątanie Świata”.

Dzieci sprzątały teren wokół szkoły (m.in. plac zabaw i tzw. „zielone boisko”) i tereny publiczne w Rogozinie. Uczniowie ubrani w gumowe rękawiczki, niosąc worki foliowe, od razu zabrali się za sprzątanie.

Poprzez udział w tego rodzaju akcjach rozwijamy w dzieciach potrzebę dbania o środowisko oraz uczymy prawidłowych postaw proekologicznych. Koordynatorami akcji byli Małgorzata Racka i Kamil Jakubowski – nauczyciele naszej szkoły. (więcej…)

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

W wiadomościach na dzienniku Librus wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymali „Regulamin korzystania z autobusu szkolnego” (załącznik do wiadomości). Naturalnie dokument obowiązuje tylko dzieci i rodziców korzystających z dowożenia.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem. Dzieci jeżdżące szkołobusem otrzymają oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem w szkole i tu je podpiszą. Oświadczenia dla rodziców przekażemy przez dzieci. Inną drogą jest wydrukowanie oświadczenia z pliku (załącznik do wiadomości).

Regulamin można też pobrać ze strony szkoły sp-rogozino.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Podpisane przez rodziców oświadczenie należy przekazać do  szkoły: bezpośrednio w sekretariacie, przekazać przez dziecko lub oddać pani opiekunce autobusu.

Brak podpisanego oświadczenia (przez dziecko i rodzica/opiekuna) rozumiany będzie jako brak akceptacji Regulaminu, co jest równoznaczne z niemożnością korzystania przez dziecko z dowożenia autobusem szkolnym.

Sport łączy pokolenia. Niepodległościowy Turniej Piłkarski

Na zakończenie Święta Szkoły rozegrany został Niepodległościowy Turniej Piłkarski. Zawody zorganizowano w celu upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Drugim celem turnieju było łączenie pokoleń.

O złoty medal walczyły cztery drużyny: rodziców naszych uczniów, nauczycieli, naszych absolwentów i obecnych uczniów. Mecze charakteryzowała zażarta walka, ale i dobry humor wszystkich zawodników. Zwyciężyli absolwenci, drugie miejsce zajęli nauczyciele, a trzecie ex-equo, nasi uczniowie i tatusiowie.

Medale piłkarzom wręczał Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo (sam grał w turnieju) i dyrektor ZSP w Rogozinie – Robert Majewski. (więcej…)

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod rozbudowę szkoły

Tegoroczne Święto Szkoły przyniosło jeszcze jedno ważne wydarzenie. Wmurowaliśmy Akt Erekcyjny pod rozbudowę naszej placówki.

Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie to najbardziej paląca inwestycja gminy Radzanowo. Systematycznie wzrastająca liczba uczniów, Konieczność kształcenie w nowoczesnych klasopracowniach i stworzenie ośrodka oświatowo-kulturalno-sportowego dla mieszkańców Rogozina i okolic stawia tę inwestycję w gronie priorytetowych.

Symboliczny Akt Erekcyjny podpisali: Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo, Jolanta Sochacka – przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, ks. dr Janusz Wiśniewski – proboszcz Rogozińskiej parafii, Waldemar Hińc – syn patrona szkoły, Ewa Kukawska – przewodnicząca rady rodziców, Józef Krawczyk – projektant nowego budynku, Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski – radni rady gminy Radzanowo i Robert Majewski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie.

Aktu wmurowania dokonał Tadeusz Kozłowski, absolwent szkoły z roku 1960, dziadek pierwszoklasistki i trzecioklasisty. (więcej…)

Ślubowanie klasy pierwszej

15 września obchodziliśmy Święto Szkoły. Jak co roku tego dnia odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Dla pierwszakówh, ich rodziców, bliskich, ale i dla nas było to wielkie wydarzenie.

Pierwszaki rozpoczęły od części artystycznej. Wszystkie wspaniale przygotowane, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Chwilę później złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, po czym dyrektor szkoły, specjalnym ołówkiem, pasował wszystkich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińa w Rogozinie. Program przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej Małgorzata Majewska.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy skierowali wiele ciepłych słów pod adresem uczniów i całej społeczności szkolnej. Wielu z nich obdarowało maluchy specjalnymi suwenirami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo, Jolanta Sochacka – przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, ks. dr Janusz Wiśniewski – proboszcz Rogozińskiej parafii, Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski – radni rady gminy Radzanowo, Marcin Kuczkowski – sekretarz urzędu gminy w Radzanowie. Ewa Kukawska – przewodnicząca rady rodziców naszej szkoły, przedstawicielki Stowarzyszenia „Anielski Kredens” i Ewa Przygoda, która pomaga nam w pozyskiwaniu sponsorów dla rady rodziców.

W gronie gości znaleźli się także Waldemar Hińc z synami Lechem i Witoldem – potomkowie patrona naszej szkoły. Waldemar Hinc, w słowach skierowanych do zebranych, wrócił pamięcią do swoich lat spędzonych w tej szkole. Podkreślił, że szkoła ma wielu wspaniałych absolwentów. Rodzice klas pierwszych mogą skopiować zdjęcia ze ślubowania w sekretariacie szkoły.

(więcej…)

Spotkania z naturą

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie odbyły się warsztaty ekologiczne, podczas których uczestnicy poznali bioróżnorodność powiatu płockiego, formy ochrony przyrody oraz obszary Natura 2000, z uwzględnieniem Doliny Środkowej Wisły. Omówiono także odnawialne źródła energii, demonstrując drzewko OZE, tj. zminiaturyzowany model drzewka słonecznego, konstrukcją przypominające prawdziwe drzewko.

„Drzewko słoneczne” wyposażone jest w panele fotowoltaiczne. System ten pozwala zamieniać promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która następnie może być wykorzystana np. do ładowania baterii w telefonach komórkowych, smartfonach i tabletach. Zminiaturyzowany model drzewka słonecznego został przekazany szkole.

Ponadto każdy uczestnik warsztatów został wyposażony w przybornik warsztatowy oraz „Zeszyt Ćwiczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności” zawierający: opis bioróżnorodności, form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000 powiatu płockiego; dobre praktyki w propagowaniu odnawialnych źródeł energii w powiecie płockim oraz scenariusze warsztatów, w tym również karty pracy. (więcej…)

Maluchy w płockim teatrze

Zerówka i dzieci z klas i-III obejrzały spektakl teatralny „Pchła szachrajka” Jana Brzechwy. Sztukę wystawił Teatr Dramatyczny w Płocku. Wyjazd dzieci był możliwy dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo finansom z projektu „Wehikuł czasu”.

W ramach tego projektu przez cały rok dzieci, młodzież i starsi z naszej gminy wyjeżdżają do teatrów i na koncerty muzyczne. (więcej…)

Bądźmy bezpieczni na drodze

W piątek, 7 września, odwiedzili nas policjanci z komisariatu policji w Radzanowie. Spotkali się z najmłodszymi uczniami naszej szkoły i z przedszkolakami.

Policjanci wyświetlili dzieciom film, dotyczący zasad poruszania się dzieci po drogach. Celem spotkania było również uwrażliwienie dzieci na różne niebezpieczeństwa oraz kształtowanie wyobraźni podczas korzystania z dróg. (więcej…)

Go to Top