Wpisy z Marzec, 2019

O przemocy wśród dzieci

21 marca w przedszkolu i w klasie odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku – Joannę Kudarewko i Annę Ścisłą
 
W klasie I zorganizowano zajęcia ,,Przemoc dzieci względem dzieci”.
 
Cele:
zwiększenie wrażliwości dzieci na krzywdę, wskazanie sposobów radzenia sobie w przypadku doświadczania krzywdy ze strony innego dziecka lub grupy dzieci (co może zrobić ofiara, jak powinien zachować się świadek krzywdzenia), zapoznanie dzieci z definicją pojęć: krzywda fizyczna i krzywda emocjonalna, ukazanie dzieciom skutków doświadczania krzywdy fizycznej i emocjonalnej
Metody: praca w grupie, analiza tekstu, rozmowa nauczająca, dyskusja, burza mózgów.

(więcej…)

Twoje dziecko on-line

19 marca o godz. 16.00 odbyło się spotkanie profilaktyczne z rodzicami, nt.”TWOJE DZIECKO ONLINE”.
 
Spotkanie poprowadził Andrzej Rakowski – pedagog, profilaktyk uzależnień, posiadający certyfikat ukończenia szkolenia „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, pracownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka.
 
Wiek dzieci rozpoczynających swoją przygodę z Internetem wciąż się obniża. Chcemy przekonać rodziców nawet małych dzieci, by poświęcili swoją uwagę ich bezpieczeństwu, i od najmłodszych lat kształtowali w swoich dzieciach właściwe nawyki, pozwalające na konstruktywne korzystanie z potencjału internetu. Według badań zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzegać, korzystając z Internetu. Rodzic powinien rozmawiać z dzieckiem, być obecny w jego życiu – również tym wirtualnym. Krzywda wyrządzona dziecku w tym nierzeczywistym świecie, nie zniknie wraz z wyłączeniem komputera. Zadbanie o dziecko, a potem nauczenie je dbać o siebie, to najskuteczniejszy sposób, by zapewnić mu bezpieczeństwo w internecie.
 
Cele szkolenia:
1. Uwrażliwienie rodziców na zagrożenia wobec dzieci w Internecie.
2. Przekazanie rodzicom wiedzy na temat profilaktyki i reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci.
 
Tematyka szkolenia:
 
1. Dziecko jako szczególna grupa użytkowników sieci.
2. Zagrożenia wobec dzieci w Internecie.
3. Ryzykowne zachowania dzieci w Internecie.
4. Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci.
5. Jak reagować na niebezpieczne sytuacje.
Koordynatorem i pomysłodawcą szkolenia była szkolna pedagog, Maria Wieczorek.

Powitanie wiosny w przedszkolu

 
Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Żegnanie zimy i powitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Dlatego najpierw wszystkie dzieci oglądały film edukacyjny pt. „Przywitanie wiosny”, który wprowadził dzieci w radosne nastroje. Z niecierpliwością czekały na pożegnanie „legendarnej” marzanny.
Historia tej słomianej lalki sięga bardzo dawnych czasów i wiąże się z boginią słowiańską, która symbolizowała zimę. Niezależnie od imienia, kukła nosiła określoną symbolikę i miała magiczne znaczenie.
 
Tego dnia dzieci nie zapomniały o starym zwyczaju . Na zajęciach przedszkolaki z pomocą wychowawczyń wykonały słomianą lalkę – symbolu srogiej zimy.
 
Dzieci tęsknią za słońcem, chcą się cieszyć i bawić w jego ciepłych promieniach. Chcą jak najprędzej zrzucić ciepłą kurtkę i rękawiczki. Dlatego słomianą marzannę z przedszkola wyprowadził tłum przedszkolaków przygrywający na różnorodnych instrumentach. W kolorowym pochodzie szły, trzymając kwiatowe gaiki – barwne kwiaty z bibuły i kukłę. Radosny korowód pożegnał marzannę radosnymi okrzykami i oklaskami. Kiedy dzieci usłyszały, że marzanny nikt nie spali i nie utopi, lecz zabiorą ją ptaki do zimnego kraju, przedszkolakom jakby zrobiło się lżej i weselej, bowiem ten magiczny zwyczaj, choć trochę jak z bajki, wydawał się dla nich zbyt smutny.
 
Po ceremonii przedszkolaki udały się na radosny spacer po okolicy. Z kwiatami i stroikami w rączkach szukały pierwszych oznak nowej pory roku. Mimo , że wiosna jeszcze „ostrożnie” rozglądała się po okolicy, mali tropiciele z przedszkola już ją znaleźli! Zdjęcia kliknij

(więcej…)

Rodzinny konkurs szkolno – przedszkolny na „Najładniejszą palmę wielkanocną”

Zapraszamy wszystkie dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wraz z ich rodzicami, do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym na „Najładniejszą palmę wielkanocną”.
Celem konkursu jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji ludowej;
• Integracja rodziny

Regulamin konkursu:

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne oraz szkolne wraz z ich rodzicami.
2. Forma i technika wykonania: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenne, tradycyjne palmy wielkanocne, polecana technika wykonania: materiały naturalne np: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. oraz tradycyjne formy zdobnicze np. bibuła, wstążki itp.
3. Każda praca powinna posiadać karteczkę z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą (uczeń), grupą (przedszkolak).
4. Prace należy przynosić do wychowawców grup (przedszkole) lub na świetlicę szkolną (szkoła)
5. Prace należy składać w nieprzekraczalnym! terminie do wtorku 2 kwietnia 2019 r.

Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie!

6. Kryteria oceniania:

– oryginalność i pomysłowość
– walory estetyczne
– symbolika ludowa

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
8. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
9. Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników konkursu oraz specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

W piątek, 29 marca 2019 r. dzieci z naszej szkoły mogą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych, organizowanych w Parafii pw. św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie. Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 08:00.

W przypadku chęci uczestnictwa w rekolekcjach rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do kościoła. Tam uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli i po zakończeniu razem wracają do szkoły.

Jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody na uczestnictwo dziecka w rekolekcjach, przyprowadzają je do szkoły. Szkoła otwarta jest jak zwykle od 06:30. Tu dzieci przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących na świetlicy. W tym czasie (w ciągu dwóch pierwszych godzin lekcyjnych) nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Dzieci dowożone szkołobusem przejeżdżają na rekolekcje/świetlicę szkolną zgodnie z rozkładem jazdy.

Tego dnia zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od trzeciej lekcji, tj. od 09:50. Rodzic może dostarczyć dziecko bezpośrednio na te zajęcia, rezygnując zarówno z rekolekcji, jak i z porannych zajęć opiekuńczych na świetlicy.

Poczytanki dziecięce: „Śnieżkę” przeczytała przedszkolakom Laura Fleming, uczennica klasy 7.

Uczennica naszej szkoły, Laura Fleming, przeczytała wszystkim przedszkolakom baśń „Śnieżka”. To kolejna odsłona naszej akcji czytelniczej „Poczytanki dziecięce”. Laura zrobiła to tak świetnie, że dzieci były zachwycone!
 
Morał baśni uświadomił im, że świat nie zawsze jest piękny i kolorowy. Życie królewny nie zawsze było łatwe – zwłaszcza jeśli pojawia się zła macocha i zazdrośnicy. Śnieżka musiała uciekać z zamku i błąkać się po ciemnym lesie, ale na szczęście spotkała tam siedmiu uczynnych krasnoludków i bardzo się z nimi zaprzyjaźnia. Pewnego dnia pojawia się także przystojny królewicz, ale niestety przybywł za późno… A może jednak nie? Przecież w baśniach zawsze wszystko kończy się dobrze.
 
Przedszkolaki podziękowały Laurze za pięknie przeczytaną baśń, która z pewnością zostanie w ich pamięci na długo. Zdjęcia kliknij

(więcej…)

Akcja „Bezpieczny Patrol” w przedszkolu

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „Bezpieczny Patrol”. Organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż, a partnerem firma VIMN Poland Sp .z o.o (Nickelodeon), która jest właścicielem licencji do kreskówki “Psi Patrol”.
 
„Psi Patrol” jest jednym z najchętniej oglądanych seriali animowanych przez polskich przedszkolaków. Opowiada o chłopcu o imieniu Ryder, który stoi na czele grupy szczeniaków-ratowników. Fabuła serialu pozwoliła na przygotowanie dla dzieci materiałów, w których pieski pokazują, jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
 
Program ma na celu promocję zasad bezpieczeństwa wśród dzieci w wieku 3-4 lat. Postacie z bajki będą bohaterami naszych spotkań. Wraz z nimi poznawać będziemy główne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ekologii. A wszystko to podczas aktywności różnego typu – w zabawie, podczas spotkań z ludźmi podejmującymi działania na rzecz bezpieczeństwa, podczas wyjść edukacyjnych, itp.
 
Przedszkolaki otrzymają zeszyty ćwiczeń, dzięki którym będą mogły utrwalać swoją wiedzę także po zakończonych zajęciach.
 
Program będzie zawierał 6 głównych tematów:
1. Wiedza na temat bezpieczeństwa
2. Bezpieczeństwo na drodze
3. Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu
4. Bezpieczeństwo podczas wakacji
5. Bezpieczeństwo w zimie
6. Ekologia, recykling
 
Realizacja programu będzie miała miejsce od marca do czerwca 2019 roku.
Koordynatorką akcji jest nauczycielka przedszkola Kamila Zielińska.

(więcej…)

Biskup Płocki Piotr Libera gościł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

W piątek, 15 marca, gościliśmy w w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Ksiądz Biskup spotkał się z dziećmi i młodzieżą. Podczas rozmowy z naszymi wychowankami biskup Libera podkreślił troskę o czystość i szlachetność serca, odkrywanie piękna modlitwy i głębi kontemplacji. Przestrzegał też przed radykalizmem ucieczki w konformizm i czerpania korzyści z układów tego świata.

Nasi uczniowie z tej okazji przygotowali program artystyczny, na który złożyła się poezja i pieśni o charakterze religijnym. Część artystyczną przygotowali katecheci: ks. proboszcz Janusz Wiśniewski i Agnieszka Tyńska. Oprawa muzyczna to wspólne dzieło szkolnego zespołu muzycznego, który działa pod kierunkiem Norberta Pałysy i Jerzego Jakowskiego (CEKiS w Radzanowie).

Po spotkaniu z dziećmi i z młodzieżą Ksiądz Biskup udał się na spotkanie z nauczycielami, podczas którego poznał historię szkoły i biografię patrona – Czesława Hińca. Obszerna relacja zdjęciowa autorstwa Jerzego Góralczyka kliknij (więcej…)

Piątek, 15 marca: Spotkanie z księdzem biskupem Piotrem Liberą. Zmiana organizacji dnia

Szanowni Państwo,

jutro, tj. w piątek 15.03.2019 r. odwiedzi naszą szkołę ksiądz biskup Piotr Libera. W spotkaniu uczestniczyć będą uczniowie klas: II, III, IV, VII i VIII. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.30. Jeśli nie wrażają Państwo zgody na uczestniczenie Waszego dziecka w spotkaniu, prosimy o przesłanie informacji wychowawcy w wiadomości na dzienniku Librus.

Po spotkaniu zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem do 14:00.

Uczniowie dojeżdżający szkołobusem busem wracają do domu o następujących godzinach:

11:15 – klasy I, II, III
12:50 – klasy V, VII, przedszkole
14:00 – klasy IV, VI, VIII

Świetlica szkolna czynna jest bez zmian. Na wcześniejszy powrót do domu wymagana jest zgoda pisemna rodziców/opiekunów, przekazana wychowawcy lub do sekretariatu szkoły przez dziecko lub przesłana na dzienniku szkolnym.

Rodzice dzieci dowożonych szkołobusem, którzy nie wyrażą zgody na wcześniejszy powrót dziecka do domu, proszeni są o samodzielne odebranie dziecka ze szkolnej świetlicy do godz. 16:30.

Z poważaniem,
dyrekcja i nauczyciele ZSP w Rogozinie

Pomogliśmy zwierzakom w płockim schronisku

Uczniowie klasy 5 b zawieźli do płockiego schroniska karmę dla zwierząt. Karma pochodziła z darów, które ofiarowały dzieci z całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie w ostatnich kilku tygodniach. Każda, nawet najmniejsza pomoc jest wielkim darem dla schroniskowych sierot. W tym roku zorganizowaliśmy tę pomoc już po raz drugi. W galerii zdjęć zamieszczamy relację z tego i z poprzedniego roku.
 
Akcję zbierania karmy zorganizował Szkolny Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest Marlena Kącicka.

(więcej…)

Go to Top