Wpisy z Sierpień, 2021

Szczepienia dzieci od 12. roku życia w szkołach. Harmonogram działań

 1. Informujemy, że konferencja on-line dla zainteresowanych rodziców, dotycząca szczepień dzieci od 12. roku życia będzie dostępna od 3 września br. od godz. 18.00, pod linkiem:
  https://youtu.be/dv6RCNwlYKk
 2. Dzieci chętnych rodziców, które w dniu szczepienia będą miały ukończony 12. rok życia, szczepić będzie na terenie szkoły punkt medyczny MEDICINES z Radzanowa.
 3. Termin szczepień podamy Państwu po zebraniu ilości chętnych. Najprawdopodobniej stanie się to w drugiej dekadzie września.
 4. Wraz z dziećmi szczepionki mogą przyjąć ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Deklaracja chęci zaszczepienia dziecka powinna spłynąć do wychowawcy klasowego najpóźniej do 9 września. Tę informację należy przekazać bezpośrednio wychowawcy przez wysłanie wiadomości na dzienniku Librus lub osobisty kontakt z wychowawcą. W wiadomości prosimy podać tylko ilość chętnych, zaznaczając, czy poza dzieckiem ktoś jeszcze będzie się szczepił.
 6. UWAGA: Wypełnione dokumenty „Deklaracja na szczepienia” i „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19” należy przynieść ze sobą lub przekazać dziecku w dniu szczepienia. Nie wcześniej!
 7. 9 września, o godz. 16:00 odbędzie się zebranie z rodzicami, podczas którego również zajmiemy się organizacją szczepień.
 8. Niniejszy komunikat należy rozumieć jedynie jako organizację szczepień, co czynimy na polecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prosimy nie odbierać tego jako próby namawiania lub zniechęcania kogokolwiek do przystąpienia dziecka do narodowego programu szczepień. Decyzja zależy wyłącznie od Państwa!
 9. Bezpośrednie linki do dokumentów związanych ze szczepieniem dzieci od 12. roku życia:

Opublikowano jadłospis

Na naszej stronie, w zakładce Przedszkole –> Jadłospis, opublikowano jadłospis na bieżący tydzień. W tym miejscu będą publikowane jadłospisy na kolejne tygodnie roku szkolnego. Bezpośredni link do tej podstrony http://sp-rogozino.pl/?page_id=2739

Rozkład jazdy szkołobusa od 2 września

Na stronie szkoły, w zakładce „Dokumenty do pobrania”, opublikowano rozkład jazdy, obowiązujący od 2 września 2021 r.

Bezpośredni link do pliku:

http://sp-rogozino.pl/wp-content/uploads/2021/08/Rozklad-jazdy-szkolobusa-dowozacego-dzieci-do-ZSP-w-Rogozinie-w-roku-szkolnym-2021-2022.pdf

Rozkład jazdy szkołobusa 1 września

Na stronie szkoły, w zakładce „Dokumenty do pobrania”, zamieszczono rozkład jazy szkołobusa, dowożącego dzieci do naszej placówki w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 1 września 2021 roku. Bezpośredni link do pliku tutaj:

Informujemy również, że 1 września, a więc w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, ze względu na innych charakter tego dnia, kursy będą nieco różnić się od standardowych.

Rozkład jazdy obowiązujący od 2 września zostanie opublikowany we wtorek, 31 sierpnia.

Prosimy zapewnić dzieciom maseczki ochronne na czas przebywania w pojeździe.

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole i harmonogram uroczystości złożenia kwiatów z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej

Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!

W dniu 01.09.2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w szkole.

Nowy rok szkolny rozpocznie się od spotkania klas ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Uroczystość obywać się będzie bez obecności rodziców (z wyjątkiem rodziców klasy I) . Przyprowadzenie i odbiór dzieci tego dnia odbywać się będzie zgodnie z opisanymi poniżej wytycznymi, podobnie jak spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami (indywidualnie, po zakończeniu uroczystości, z zachowaniem obostrzeń).

Po spotkaniach klasowych, tj. ok godz. 10:15 delegacje klas IV-VIII, poczet sztandarowy, harcerze i zuchy wraz z opiekunami udadzą się na przykościelny plac, aby w wspólnie z Wójtem Gminy Radzanowo – Sylwestrem Ziemkiewiczem i Przewodniczącą Rady Gminy Radzanowo – Jolantą Sochacką, złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterską postawę patriotyczną mieszkańców Ziemi Rogozińskiej i odbyć apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpocznie się o 10:30 i będzie trwać ok 15 minut. zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dzieci objęte dowożeniem będą mogły skorzystać z transportu szkołobusem (do szkoły i z powrotem) zgodnie z rozkładem jazdy, który został opublikowany w osobnym komunikacie.

1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzeni do szkoły i z niej odebrani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść tylko do przedsionka szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Po wejściu do szkoły uczniowie samodzielnie kierują się do swoich sal lekcyjnych:

a) klasa I – sala nr 13 (pierwsze piętro),

b) klasa II – sala nr 14

c) klasa III – sala nr 6 (parter, przy szatni)

d) klasa IV – sala gimnastyczna

e) klasa V – sala nr 12

f) klasa VI – sala nr 22 b

g) klasa VII – sala nr 15

h) klasa VIII a – sala nr 22 a

i) klasa VIII b – sala nr 21

j) klasa VIII – sala gimnastyczna

5. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów mogą spotkać się z wychowawcami klas po spotkaniu klasowych lub w kolejnych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny spotkania. Procedury przebywania uczniów w szkole podczas zajęć od 2 września 2020 r. są opublikowane na stronie szkoły www.sp-rogozino.pl. 

Rozpoczęcie roku nowego szkolnego w przedszkolu

Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!

1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolny 2021/2022.

01.09.2021 r. przedszkole rozpoczyna pracę od godziny 6.30 z zachowaniem procedur ustalonych na czas epidemii w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 (dzieci wchodzą głównym wejściem do budynku). Przedszkole kończy pracę o godz. 16:30.

6:30-16:30 to również godziny otwarcia przedszkola przez cały rok szkolny.

Nie przewiduje się specjalnej uroczystości rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 1. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.

2. Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do przedsionka/wiatrołapu budynku placówki. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W razie potrzeby pracownik przedszkola w obecności rodzica/prawnego opiekuna, mierzy dziecku temperaturę.

3. W szani przebywają jedynie dzieci i pracownicy przedszkola.

4. W razie jednoczesnej obecności większej liczby osób, pozostali czekają na zewnątrz do momentu, aż poprzednia osoba opuści przedszkole.

5. Każdy rodzic/opiekun musi mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.

6. Po wyjściu z szatni dziecko udaje się wraz z pracownikiem przedszkola do łazienki, gdzie myje dokładnie ręce, a następnie wchodzi do sali.

7. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola.

8. Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola.

9. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.

10. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji np. podwyższoną temperaturę.

11. Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji domowej.

12. Dzieci przyprowadzane mogą być wyłącznie przez osoby zdrowe.

13. Instrukcja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostanie umieszczona w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Uwaga rodzice dzieci przedszkolnych! Dokumenty do pobrania, wypełnienia i podpisania

Na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, w zakładce Przedszkole –> Dokumenty przedszkola, znajdują się dokumenty (cztery pierwsze od góry), z którymi należy zapoznać się, a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do wychowawczyni w dniu rozpoczęcia roku szkolnej, tj. 1 września.

Oto bezpośredni link do strony z dokumentami:

Wyprawka dla pierwszoklasisty i przedszkolaka

Poniżej zamieszczamy linki do plików z wyprawką dla pierwszoklasisty i przedszkolaka:

Go to Top