Dokumenty do pobrania

Wyprawka dla uczniów klasy pierwszej SP w Rogozinie

Harmonogram konsultacji dla uczniów z klas 1-7

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w czasie organizacji zajęć w klasach 1-3

Zgoda i oświadczenie rodziców na zajęcia opiekuńcze w kl. I-III

Deklaracja udziału dziecka w konsultacjach stacjonarnych

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Rogozinie w związku z COVID-19

Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa COVID-19 – Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa COVID-19 – Informacja dla rodzica

Klauzula informacyjna dla rodzica opiekuna dziecka przedszkolnego w związku z COVID-19

Zgoda dla rodzica opiekuna na pomiar temperatury dziecka

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Rogozinie i klauzula informacyjna dla rodziców

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Organizacja kształcenia na odległość w ZSP w Rogozinie

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasach 1-3

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 4

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 5

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 6

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 7

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 8

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020-2021

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie 2020-2021

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Kalendarz spotkań i zebrań z rodzicami 2019-2020

Kalendarz świąt i uroczystości szkolnych 2019-2020

Plan lekcji szkoły w roku szkolnym 2019-2020

Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do ZSP w Rogozinie

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2 – Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 4 – Regulamin Świetlicy Szkolnej

Załącznik nr 5 – Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników lub Materiałów Edukacyjnych

Załącznik nr 6 – Regulamin Biblioteki Szkolnej

Załącznik nr 7 -Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP w Rogozinie

Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania – Kryteria Oceny Zachowania

Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w WZO

Spis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola w Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Szkoła_Podstawowa_w_Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Przedszkole_w_Rogozinie

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych

Raport z ewaluacji zewnętrznej – SP w Rogozinie

 

Go to Top