Dokumenty do pobrania

Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do ZSP w Rogozinie

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 2019-2020

Karta zgłoszenia do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie 2019-2020

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Rogozinie i klauzula informacyjna dla rodziców

Ferie_bez_nudy_2019_Deklaracja_uczestnictwa_ROGOZINO

Plan lekcji SP w Rogozinie 2018-2019

Kalendarz świąt i uroczystości szkolnych 2018-2019

Kalendarz zebrań z rodzicami dodatkowych dni wolnych w SP w Rogozinie 2018-2019

Rozkład odjazdów autobusu szkolnego w październiku grudniu 2018 oraz lutym kwietniu i czerwcu 2019

Harmonogram pracy świetlicy 2018-2019

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2 – Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 4 – Regulamin Świetlicy Szkolnej

Załącznik nr 5 – Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników lub Materiałów Edukacyjnych

Załącznik nr 6 – Regulamin Biblioteki Szkolnej

Załącznik nr 7 -Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP w Rogozinie

Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania – Kryteria Oceny Zachowania

Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w WZO

Spis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie

Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola w Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Szkoła_Podstawowa_w_Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Przedszkole_w_Rogozinie

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych

Raport z ewaluacji zewnętrznej – SP w Rogozinie

 

Go to Top