Dokumenty do pobrania

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Organizacja kształcenia na odległość w ZSP w Rogozinie

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasach 1-3

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 4

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 5

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 6

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 7

Harmonogram przekazywania materiałów w ramach kształcenia na odległość w klasie 8

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020-2021

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie 2020-2021

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Kalendarz spotkań i zebrań z rodzicami 2019-2020

Kalendarz świąt i uroczystości szkolnych 2019-2020

Plan lekcji szkoły w roku szkolnym 2019-2020

Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do ZSP w Rogozinie

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Rogozinie i klauzula informacyjna dla rodziców

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2 – Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 4 – Regulamin Świetlicy Szkolnej

Załącznik nr 5 – Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników lub Materiałów Edukacyjnych

Załącznik nr 6 – Regulamin Biblioteki Szkolnej

Załącznik nr 7 -Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP w Rogozinie

Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania – Kryteria Oceny Zachowania

Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w WZO

Spis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola w Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Szkoła_Podstawowa_w_Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Przedszkole_w_Rogozinie

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych

Raport z ewaluacji zewnętrznej – SP w Rogozinie

 

Go to Top