Dokumenty do pobrania

Rozkład odjazdów autobusu szkolnego w październiku grudniu 2018 oraz lutym kwietniu i czerwcu 2019

Harmonogram pracy świetlicy 2018-2019

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia do przedszkola

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Ferie_bez_nudy_2018_-_zgłoszenie_i_oświadczenie

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2 – Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 4 – Regulamin Świetlicy Szkolnej

Załącznik nr 5 – Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników lub Materiałów Edukacyjnych

Załącznik nr 6 – Regulamin Biblioteki Szkolnej

Załącznik nr 7 -Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP w Rogozinie

Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania – Kryteria Oceny Zachowania

Procedury Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie

Plan_lekcji_2017-2018_SP_w_Rogozinie

Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Kalendarz zebrań z rodzicami i dodatkowych dni wolnych SP w Rogozinie 2017-2018

Kalendarz imprez i uroczystości w przedszkolu w roku szkolnym 2017-2018

Wyprawka_przedszkolaka_2016_2017_grupa młodsza_i_starsza

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola w Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Szkoła_Podstawowa_w_Rogozinie

Regulamin_wycieczek_Przedszkole_w_Rogozinie

Szkolny zestaw programów i podręczników 2013-2016 SP w Rogozinie

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły i oświadczenie

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych

Raport z ewaluacji zewnętrznej – SP w Rogozinie

 

Go to Top