Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Do 6 kwietnia rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola składają oświadczenie woli

Do 6 kwietnia rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola składają oświadczenie woli

Prosimy rodziców/opiekunów dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie w roku szkolnym 2020/2021 o złożenie dokumentu „Oświadczenie woli”. Termin złożenia oświadczenia mija 6 kwietnia 2020 r.

Dokument potwierdza wolę rodzica zapisania dziecka do naszego przedszkola. Brak złożenia dokumentu w wyżej wymienionym terminie oznaczać będzie rezygnację rodzica/opiekuna z odbywania nauki przez dziecko w Przedszkolu Samorządowym w Rogozinie.

Dokument znajduje się na stronie ZSP w Rogozinie www.sp-rogozino.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Link bezpośredni http://sp-rogozino.pl/?page_id=18

Skip to content