Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 25 lipca 2023 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 11 sierpnia 2023 r., do godz. 13:00, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25.

UWAGA! Wnioski składają również rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte w pierwszym etapie rekrutacji!

Oto dokumenty, które należy przeczytać, wypełnić i złożyć (poniższe linki tez są aktywne):

W momencie gdy Państwa dziecko zostanie przejęte do przedszkola, wypełniacie Państwo:

Deklarację należy wypełnić i przesłać dopiero PO PRZYJĘCIU dziecka do przedszkola.

Trzy sposoby składania dokumentów:

Złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-13:00;

Przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym) na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino;

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty (w postaci skanów pdf) można też przesłać e-mailem na adres:

sekretariatprzedszkole@sp-rogozino.pl

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

  • od 25 lipca do 11 sierpnia, w godz. 8.00-13.00 – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 17 sierpnia – rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 18 sierpnia do godziny 12.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;
  • od 21 do 25 sierpnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;
  • do 25 sierpnia – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
  • do 28 sierpnia do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola.
Skip to content