Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 8 marca 2021 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 26 marca 2021 r., do godz. 15:00, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25. Na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty do pobrania”, znajdziecie Państwo (poniższe linki tez są aktywne):

W momencie gdy Państwa dziecko zostanie przejęte do przedszkola, wypełniacie Państwo:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15 lub przesłać (najlepiej listem poleconym) na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino.

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty (w postaci skanów pdf) można też przesłać e-mailem na adres Zespołu: sekretariat@sp-rogozino.pl

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

  • od 8 do 26 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 30 marca – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 31 marca do godziny 12.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;
  • od 31 marca do 9 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;
  • do 12 kwietnia – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
  • do 12 kwietnia do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola.
Skip to content