Wpisy z Wrzesień, 2019

Fluoryzacja zębów 3 października (czwartek)

Informujemy, że 3 października (czwartek) w naszej szkole odbędzie się fluoryzacja zębów. Prosimy, aby dzieci zabrały tego dnia szczoteczki do zębów.

Przedszkolak bezpieczny na drodze

 
W środę, 25 września, odwiedzili nas policjanci z komisariatu policji w Radzanowie. Spotkali się z przedszkolakami, aby tych najmłodszych zapoznać, a starszym przypomnieć i utrwalić podstawowe wiadomości związane z udziałem dzieci w ruchu drogowym.
 
Policjanci wyświetlili dzieciom film edukacyjny pt.: „Bezpieczna droga z radami SpogeBoba”, dotyczący zasad poruszania się dzieci po drogach, na których występują w rolach pieszego, pasażera czy rowerzysty. Dzieci dowiedziały się jak należy zachować się podczas jazdy rowerem, w jakich miejscach przechodzić przez jezdnię, czy w jaki sposób bezpiecznie podróżować samochodem. Policjanci wielokrotnie podkreślali jak bardzo ważne jest, aby wyrobić u dzieci nawyki bezpiecznych zachowań na drodze. Mówili o prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, nie wbieganiu przed nadjeżdżający pojazd, nie bawieniu się na jezdni, czy bezpośrednio przy niej, o konieczności noszenia odblasków. Ważne jest także to, aby dzieci miały nawyk zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie, a także przypominały o tym dorosłym.
 
Celem spotkania było również przypomnienie numerów alarmowych, przećwiczenie pozycji obronnej przed atakującym psem oraz uwrażliwienie dzieci na różne niebezpieczeństwa grożące im ze strony „złych dorosłych”. Na zakończenie spotkania dzieci dziękując za spotkanie wręczyły gościom podziękowania.

(więcej…)

Rogozińska szkoła z POWERem

Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Hinca w Rogozinie uczestniczyła w w wakacje w szkoleniu języka angielskiego na Malcie. Szkolenie odbyło się w ramach projektu w POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Szkoła w Rogozinie pozyskała fundusze na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna.

Projekt ten w 100% finansowany jest ze środków unijnych, 20% stanowi wkład własny Gminy Radzanowo, który po zakończonym projekcie zostanie zwrócony.

Podczas codziennych zajęć nauczyciele doskonalili umiejętności językowe, poznawali kulturę Malty oraz innych krajów anglojęzycznych. Nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w szkoleniu metodycznym pt: ” Spice Up Your Teaching Ideas”, które wyposażyło go w wiele gotowych narzędzi i metod nauczania języka.

Po mobilnościach przyszła pora na wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy. W ramach działań upowszechniających planowane jest: zwiększenie liczby mniprojektów przedmiotowych (również z innymi krajami) na platformie eTwinning, zorganizowanie wizyty studentów z innych krajów, którzy poprowadzą zajęcia kulturowe w szkole (od 30 września w Rogozinie gościć będzie dwójka studentów), przeprowadzenie serii lekcji otwartych dla nauczycieli języków obcych, zorganizowanie wystawy i lekcji kulturowych dla uczniów, stworzenie prezentacji na temat projektu dla nauczycieli z terenu Gminy Radzanowo, publikacja artykułów w lokalnej prasie.

Poprzez te działania projekt przyniesie szereg korzyści dla rogozińskiej placówki: wprowadzenie nowych metod nauczania języka angielskiego, poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej; lepsza jakość pracy i działań na korzyść uczniów; większe zrozumienie i wrażliwość na różnorodność socjalną, językową i kulturalną; poprawa kompetencji znajomości języków obcych; zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy.

Projekt kończy się w listopadzie 2020 r., ale kompetencje, doświadczenia zdobyte podczas jego trwania będą owocowały przez długie lata. Koordynatorką projektu jest nauczycielka języka angielskiego Sylwia Witkowska we współpracy z polonistką i historyczką Olgą Sawicką. (więcej…)

1. miejsce indywidualnie i 2. drużynowo na XX Jesiennym Biegu Przełajowym Na Mazowszu

Udział naszych uczniów w XX Jesiennym Biegu Przełajowym Na Mazowszu zakończył się dużym sukcesem. Tomasz Wojciechowski z klasy trzeciej wygrał swoją kategorię wiekową, a cała drużyna szkolna zajęła drugie miejsce.

W radzanowskich zawodach uczestniczyła grupa siedemdziesięciu pięciu uczniów z naszej szkoły. Każdy z nich pobiegł dystansie odpowiednim do swojego wieku. Wszyscy świetnie poradzili sobie z dystansem, zdobywają punkty do kategorii drużynowej.

Na nasz sukces zapracowali wszyscy uczestnicy od klasy pierwszej do klasy ósmej. Dziękujemy nauczycielkom klas I-III (Krystynie Tron, Małgorzacie Majewskiej, Annie Śliwińskiej, Justynie Drajkowskiej i Agnieszce Jastrzębskiej) i nauczycielom w-fu w klasach starszych (Iwonie Zalewskiej i Norbertowi Pałysie) za przygotowanie sportowe naszych uczniów.

A oto wszystkie punktowane miejsca naszych reprezentantów:

Klasa I:
Lena Nowak- 3 miejsce
Adrian Chybiński- 5 miejsce
Kamila Chyczewska- 6 miejsce
Filip Chybiński- 8 miejsce

Klasa II:
Kacper Rękawiecki- 5 miejsce
Filip Pejta- 9
Filip Marciniak- 7 miejsce

Klasa III:
Wojciechowski Tomasz- 1 miejsce
Chybiński Wiktor- 2 miejsce
Paduchowski Krzysztof- 3 miejsce
Piotrowska Natalia- 7 miejsce

Klasy 4-8:
Olesik Nikola- 8 miejsce
Bińkowska Amelia- 9 miejsce
Kacper Marciniak- 8 miejsce
Krystian Murawski- 7 miejsce
Kijek Tomasz- 7 miejsce
Dudkiewicz Jakub- 10 miejsce
Pietrzak Michał- 9 miejsce
Piątkowski Sebastian- 10 miejsce

(więcej…)

Kolejny projekt programu „Działaj Lokalnie” w przedszkolu w Rogozinie

Grupa nieformalna pn. „Młodzi kreatywni”, działająca przy ZSP w Rogozinie, realizując projekt w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, dzięki dotacji w kwocie 2300 zł., zakupiła sprzęt do integracji sensorycznej.

Projekt „7 zmysłów” to odzew na potrzeby dzieci mających różne problemy z odbieraniem świata zewnętrznego! Zaburzenia integracji sensorycznej to jedne z najczęściej diagnozowanych trudności u dzieci. Obecnie w szkole i przedszkolu w Rogozinie uczy się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami, np.: autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i deficytem uwagi. Zakup pomocy, tj. ścieżki sensorycznej oraz torów z równoważnią, w znaczny sposób pomoże tym dzieciom w codziennej zabawie, z jednoczesnym korygowaniem zaburzeń.

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Rogozina, głownie dzieci uczące się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie oraz dzieci zamieszkujące naszą miejscowość. Zestawy paneli sensorycznych i tory są przenośne więc ze tych pomocy będą mogły korzystać również dzieci podczas pikników rodzinnych, „drzwi otwartych”, festynów, obchodów „Dnia Dziecka” i wszystkich imprez lokalnych z udziałem dzieci.

Realizujący projekt nauczyciele mają nadzieję, że zapoczątkuje on realizację nowych przedsięwzięć. Proponowane działania dadzą dzieciom szansę na korygowanie zaburzeń, zabawę i jednoczesną rehabilitację.

Koordynatorem projektu z ramienia ZSP w Rogozinie jest nauczycielka przedszkola Kamila Zielińska. (więcej…)

Dwudzieste piąte, jubileuszowe Sprzątanie Świata

W ostatni piątek odbyła się w naszej szkole kolejna akcja ” Sprzątanie Świata”, w której wzięła udział cała nasza społeczność szkolna.

Zachęcamy wszystkich  do promowania nieśmiecenia, do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych, do akcji promujących segregację odpadów.  .

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. Koordynatorem akcji była nauczycielka przyrody Małgorzata Racka. Zdjęcia kliknij (więcej…)

Żywa lekcja historii: Wrzesień ’39

W poniedziałek 23 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazie historycznym, zorganizowanym przez grupę artystyczną Rekonstrukto.

Tematem pokazu, a zarazem ciekawej lekcji historii był Wrzesień 39 – czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczypospolita. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z takimi tematami jak: sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej, technika wojskowa, łączność i zaopatrzenie.

Duże zainteresowanie wzbudziły bezpieczne repliki broni oraz ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Chętni uczniowie poddani zostali musztrze wojskowej. Na koniec uczestnicy mogli przyjrzeć się z bliska rekwizytom wykorzystywanym podczas pokazu.

Żywa lekcja historii wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów i na pewno zostanie długo w ich pamięci. Takie lekcje stanowią dowód, iż historia wcale nie musi być nudna, lecz ciekawa i pasjonująca. Koordynatorką lekcji była nauczycielka historii Olga Sawicka. Relacja zdjęciowa kliknij (więcej…)

Nasi uczniowie na Turnieju Wiedzy o Powiecie Płockim

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Interaktywnym Turnieju Wiedzy o Powiecie Płockim i Ziemi Płockiej. Okazją do organizacji zawodów było 20-lecie Powiatu Płockiego. Uczestnicy zmagań musieli wykazać się wiedzą na temat historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, osiągnięć, a także ważnych inwestycji Powiatu Płockiego. W skład drużyny weszli: Michał Budner, Sebastian Piątkowski i Mateusz Zając. Uczniów przygotowała nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Olga Sawicka. Zdjęcia kliknij (więcej…)

Święto Szkoły 2019: 125 lat rogozińskiej placówki i ślubowanie pierwszaków

Tegoroczne Święto Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie przebiegło pod hasłem dwóch ważnych wydarzeń: 125. rocznicy powstania szkoły i ślubowania pierwszoklasistów.
 
21 września Rogozińska społeczność szkolna oficjalnie przyjęła w swoje progi dwudziestu pierwszoklasistów. Uczniowie, świetnie przygotowani przez swoją wychowawczynię Krystynę Tron, zaprezentowali część artystyczną, na którą złożyły się poważne i pełne humory wiersze i piosenki. Potem cała dwudziestka złożyła na sztandar szkoły ślubowanie i otrzymała pasowanie na pierwszoklasistę. Dokonał tego, trzymając magiczny ołówek, Robert Majewski, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie.
 
Potem przyszedł czas na życzenia od zaproszonych gościu i podarunki. Obładowani prezentami i dobrym słowem pojawili się przed pierwszoklasistami i ich rodzicami: Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo, Jolanta Sochacka – Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski – radni Rady Gminy Radzanowo, Ewa Kukawska – przewodnicząca Rady rodziców naszej szkoły, Tadeusz Pokorski – przedstawiciel firmy Agrobud, Ewa Przygoda – właścicielka firmy Jowita. W uroczystości wzięli również udział ks. dr Janusz Wiśniewski – proboszcz rogozińskiej parafii i Witold Hinc – syn patrona szkoły.
 
W drugiej części Święta szkoły wysłuchaliśmy koncertu pokoleń w wykonaniu dwóch zespołów muzycznych: No Name – złożonego z uczniów szkoły i ADHD – w którym grają absolwenci, rodzice naszych dzieci i nauczyciele. Koncert wypadł wspaniale. Nic dziwnego, skoro mogliśmy usłyszeń największe polskie przeboje w niezapomnianym wykonaniu absolwentów, Martyny Murawskiej (śpiew), Bartosza Jezierskiego (perkusja), Eryka Zielińskiego (gitara basowa), ojca dwóch naszych uczennic – Marcina Ostrowskiego. Tym znakomitym muzykom towarzyszyli obecni uczniowie (Laura Fleming, Ania Ostrowska, Olga Kurowska, Paweł Adamiak, Kacper Borychowski, Kacper Marciniak, Mateusz Zając) i nauczyciele (Norbert Pałysa – szef zespołu i Robert Majewski).
 
Uroczystość zakończyła się niezwykle wzruszającą prezentacją, przedstawiającą studwudziestopięcioletnią historię szkoły. Placówka została założona 1894 roku i w tej chwili jest najstarszą szkołą w gminie Radzanowo. Z istniejących szkół podstawowych trudno znaleźć starsze, nawet w samym Płocku i w okolicach. Prezentacje przygotowali szkolni nauczyciele: Olga Sawicka (tekst) i Tomasz Siekierski (część informatyczna), a przedstawiły uczennice klasy piątej Julia Konieczkowska, Michalina Malinowska i Martyna Zychowicz.
 
Ponad wiekowa historia placówki i 80. rocznica wybuchu II wojny światowej stanowiły znakomitą okazję do podkreślenia osób, które złotymi zgłoskami wpisały się w jej historię. Taką postacią był patron szkoły – Czesław Hińc. To właśnie II wojna światowa, największa tragedia w historii Polski, zabrała Czesława Hińca, kierownika szkoły, który zostawił po sobie wspaniałe dokonania, determinujące długoletnią historii szkoły. Zadaniem współczesnym jest czerpać z tego dziedzictwa i dokładać wszelkich starań, aby zbudować szkołę na miarę jej wielkiej historii i wymagań współczesności.
 
Podczas prezentacji znalazło się też wspomnienie o Waldemarze Hincu, synu Czesława. Waldemar Hinc od lat był związany ze szkołą. Co roku uczestniczył w jej święcie, wielokrotnie przyjeżdżał do Rogozina, odwiedzał dawnych znajomych, opisywał historię naszego regionu. Niestety w grudniu ubiegłego roku Waldemar Hinc zmarł, pozostawiając po sobie pustkę nie do zapełnienia. Jego pamięć społeczność szkolna uczciła chwilą ciszy.
 
Uroczystości towarzyszyły spotkanie przy kawie. Rodzinną atmosferę tych spotkań zapewniło zaangażowanie Rady Rodziców. Relacja zdjęciowa kliknij

(więcej…)

Dzieciaki Sadzeniaki: warsztaty w Leroy Merlin

17 września dzieci z grupy przedszkolnej „Mali Odkrywcy” (starszaki) wzięli udział w warsztatach „Dzieciaki Sadzeniaki” zorganizowanych przez sklep Leroy Merlin.
 
Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji o świecie roślin, zadawały pytania związane z tym tematem, rozwiązywały zagadki i odpowiadały na pytania prowadzącego.
 
W drugiej części – praktycznej – dzieci sięgnęły po doniczki, ziemię, kolorowe wrzosy, i przesadzały małe, jesienne rośliny.
Każde dziecko dostało do przesadzenia swoją roślinę, którą zabrało potem ze sobą do domu wraz z całą torbą niespodzianek i dyplomem od Leroy Merlin. Bardzo dziękujemy organizatorom!
 
Warsztaty były świetną zabawą, podczas której wszystkim dopisywał humor. Opiekunką grupy przedszkolaków jest Kamila Zielińska. Więcej zdjęć

(więcej…)

Go to Top